Regulamin i Polityka prywatności

Definicje:

Okna-drzwi.info, Okna-Drzwi.com - grupa stron internetowych pozwalająca firmom i instytucjom zamieszczać informacje branżowe, zwana dalej "Stronami".

Użytkownik - osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej posiadające wpis do KRS, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przesyłające informacje branżowe do publikacji lub zamawiające wpis w katalogu firm lub reklamę.

Informacja branżowa - przesłane przez Użytkownika na adres e-mail lub dostarczone w inny sposób materiały branżowe (tekstowe i/lub graficzne), do których Użytkownik ma pełne prawo i wyraża zgodę na ich bezpłatne opublikowanie na stronach Okna-drzwi.info lub Okna-Drzwi.com.

Wpis w katalogu firm - zamieszczenie danych firmy (nazwa firmy,logo graficzne, dane adresowe, numer telefonu i fax, adres www, adres e-mail, podstawowe dane o ofercie) na podstronie Okna-drzwi.info i/lub Okna-Drzwi.com i/lub Okna-Drzwi.net i/lub Okna-Drzwi.eu oznaczonej nazwą województwa odpowiedniego dla siedziby firmy lub obszaru działania. Wpis jest płatny według cennika zamieszczonego poniżej.

Odwiedzający - każda osoba prawna lub fizyczna odwiedzająca strony Okna-Drzwi.info i/lub Okna-Drzwi.com i/lub Okna-Drzwi.net i/lub Okna-Drzwi.eu.

Regulamin:

1. Aby opublikować bezpłatnie informację branżową należy przesłać teksty i/lub materiały graficzne (zdjęcia, rysunki, loga firmowe) na adres okna@o2.pl wraz ze zgodą na ich opublikowanie. Treści mogą publikować tylko Firmy i Instytucje.
2. Moderator stron może zredagować materiały przed ich opublikowaniem, a także odmówić ich publikacji bez podania przyczyny (publikacja tylko wybranych przez Moderatora treści).
3. Zamieszczone na stronach informacje branżowe mogą zostać w każdej chwili usunięte lub skorygowane na pisemną prośbę Użytkownika. moderator stron dołoży wszelkich starań, aby nastąpiło to możliwie szybko. Uwagi można zgłaszać mailowo lub telefonicznie.
4. Wszystkie materiały przekazane do opublikowania przez Użytkowników stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Ich kopiowanie i powielanie jest zabronione bez pisemnej zgody odpowiednich Użytkowników.
5. Użytkownik przesyłając treści do publikacji oświadcza, że posiada do nich pełne prawa i nie narusza nimi praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Właścicielowi stron, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia kosztów, jakie Właściciel stron poniósł w związku z roszczeniami dotyczącymi opublikowanych treści i grafik.
6. Właściciel stron nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do publikacji przez Użytkowników (w tym prawdziwość informacji, jakość produktów, parametry techniczne, promocje, porady, itd.),aczkolwiek dołoży wszelkich starań aby były one rzetelne. Zaleca się każdorazowo weryfikować dane poprzez kontakt z odpowiednimi Firmami i Instytucjami, których informacja dotyczy. Wszystkie marki handlowe zostały użyte na stronach wyłącznie w celach informacyjnych. Stanowią one własność odpowiednich Firm.
8. Użytkownik zobowiązuje powiadamiać moderatora stron o zmianach danych teleadresowych opublikowanych na łamach stron, zauważonych błędach w informacjach branżowych, itp.
9. Wpis w katalogu firm można zamówić telefonicznie lub mailowo. Wpis jest płatny według cennika zamieszczonego poniżej, a opłata uiszczana z góry za jeden rok prezentacji danych na podstronie wybranego województwa.
10. Data publikacji wpisu w katalogu firm liczona jest od momentu zamieszczenia przez Moderatora strony danych firmy na podstronie oznaczonej nazwą wybranego województwa.
11. Użytkownik zamawiający wpis może w każdej chwili zażądać usunięcia wpisu lub bezpłatnie skorygować go poprzez kontakt z Moderatorem strony.
12. Wpis nie ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejny. Moderator strony powiadomi Użytkownika o zbliżającym się końcu ważności wpisu i zaproponuje przedłużenie o kolejny rok (brak abonamentu i dodatkowych opłat).
13. Płatność za wpis odbywa się przelewem lub gotówką, na podstawie wystawionej przez Właściciela strony faktury proforma. Po otrzymaniu wpłaty Właściciel strony wystawi Użytkownikowi fakturę VAT. W przypadku braku płatności wpis zostanie usunięty.
14. O kolejności zamieszczania wpisów na podstronie województwa decyduje Moderator strony. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez Właściciela strony z umowy prezentacji wpisu, wpłata zostanie zwrócona Użytkownikowi.
9. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Cennik usług ważny do końcwa 2019r:
1. Zamieszczenie Informacji branżowej (zaakceptowanej przez Moderatora strony): bezpłatnie
2. Zamieszczenie wpisu w katalogu firm na podstronie jednego wybranego województwa na okres 1 roku:
- okna-drzwi.info: 9,90zł brutto
- okna-drzwi.com: 9,90zł brutto
- wszelkie inne formy współpracy w zakresie reklamy lub zakupu większej ilości wpisów (np. dla sieci salonów sprzedaży): negocjowane indywidualnie

Polityka prywatności:

W związku z rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) informujemy Użytkowników strony, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
Administratorem danych osobowych jest firma DETIKO Jarosław Purymski z siedziba w Gliwicach przy ul. Jana Śliwki 89 w Gliwicach.
Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Jarosław Purymski - Inspektor Ochrony Danych - e-mail: okna@o2.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania materiałów prasowych do publikacji, kontaktu w sprawach związanych z tymi materiałami lub działalnością naszych serwisów, odpowiedzi na zapytania użytkowników. Administrator nie wysyła newslettera oraz żadnych treści reklamowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaprzestanie współpracy dotyczącej publikacji materiałów informacyjnych oraz kontaktu.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani zwrócić się do Administratora Danych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, proszę wysłać wiadomość na adres e-mail: okna2o2.pl.

Prywatność odwiedzających strony Okna-drzwi.info, Okna-Drzwi.com jest dla Właściciela tych stron bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin serwisu. Informacje te nigdy nie są sprzedawane lub przekazywane innym podmiotom. Właściciel stron nie gromadzi żadnych szczegółowych danych personalnych dotyczących jakiegokolwiek aspektu życia prywatnego. Uzyskane informacje mają charakter informacyjny, zbiorczy i statystyczny. W przypadku pytań bądź wątpliwości można się kontaktować pod adresem e-mail: okna@o2.pl .

Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jakiekolwiek treści na stronach są niezgodne z prawem obowiązującym na terenie Polski, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie administratora pod adresem e-mail okna@o2.pl. W uzasadnionych przypadkach treści takie zostaną niezwłocznie usunięte .

Polityka cookies

W ramach witryny wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Odwiedzającego strony. Strony wykorzystują pliki cookies do celów reklamowych i statystycznych. Pliki te można zablokować poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje stron mogą nie być dostępne. Więcej informacji m.in. na www.wszystkoociasteczkach.pl. Używane przez strony pliki cookies można sprawdzić np. pod adresem: www.cookie-checker.com.

W trakcie wizyty na stronach wyświetlane są reklamy firm, które mogą używać technologii plików cookie i anonimowych identyfikatorów. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych stronach do wyświetlania reklam towarów i/lub usług, które mogą Cię zainteresować. Pod adresem: http://www.google.com/privacy_ads.html , mozna uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć się jak można uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy.

Użytkownicy mogą zrezygnować z niektórych, lecz nie ze wszystkich plików cookie, korzystając ze strony należącej do inicjatywy Network Advertising Initiative pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/.