wtorek, 18 stycznia 2022

Kompleksowa strategia zrównoważonego rozwoju według Schüco

Kompleksowa strategia zrównoważonego rozwoju według Schüco

Branża budowlana posiada ogromny potencjał umożliwiający osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych, dzięki ekologicznym i efektywnym energetycznie technologiom. Firma Schüco, wiodący dostawca certyfikowanych środowiskowo systemów okiennych, drzwiowych i fasadowych, wyznacza kluczowe obszary wyzwań w tym zakresie i dostarcza praktycznych rozwiązań, które przedstawia w swoim najnowszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

Budynki to jedne z najtrwalszych produktów naszej cywilizacji, dlatego sposób ich projektowania i realizacji wpływa na to, w jakim środowisku będą żyć kolejne pokolenia. Sektor budowlany odpowiada dziś za niemal 40% emisji CO2, dlatego tak ważne jest wypracowanie bardziej zrównoważonego podejścia w tej dziedzinie, które uwzględnia nie tylko produkty i technologie, lecz także rozwój całej branży. Firma Schüco stworzyła rozbudowany system celów obejmujący bardzo szeroki zakres wskaźników zrównoważonego rozwoju. Oprócz obszarów takich, jak środowisko naturalne, produkty, łańcuch dostaw, pracownicy i społeczeństwo, uwzględnia on również sferę rozwoju biznesowego. Dla każdego z tych obszarów firma zdefiniowała kluczowe projekty, a także wskaźniki ilościowe i jakościowe, które pozwalają sukcesywnie planować kolejne działania. W publikowanych przez nią corocznych raportach zgodnie z Global Reporting Initiative (GRI) firma informuje o wyzwaniach i działaniach, jakie podejmuje w tych obszarach oraz o ich efektach.

- Zrównoważony rozwój to globalne wyzwanie naszych czasów. Z tego powodu chcemy aktywnie przyjąć za niego odpowiedzialność, na przykład poprzez nasze produkty i usługi, które mogą przyczynić się do osiągania globalnych celów klimatycznych i ochrony zasobów naturalnych. Jako dobrze prosperujące przedsiębiorstwo mamy obowiązek wprowadzać zmiany już teraz i pozwalać się oceniać przez pryzmat prac rozwojowych nad innowacyjnymi produktami i koncepcjami - mówi Andreas Engelhardt, Partner Zarządzający w firmie Schüco International KG.

Ambitne cele ochrony klimatu
Ochrona klimatu jest jednym z priorytetów kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju firmy Schüco, dlatego dąży ona do redukcji emisji nie tylko w obszarze produkcji i zużycia energii, lecz także w całym cyklu życia produktu. Już teraz we wszystkich wiodących lokalizacjach firmy wykorzystuje się tylko certyfikowaną zieloną energię elektryczną. Schüco jest współzałożycielem inicjatywy Foundation 2°, która dąży do spowolnienia globalnego ocieplenia o mniej niż 2°C, a wraz z fundacją WWF (World Wide Fund for Nature) opracowała zestaw ambitnych celów zmierzających do obniżenia emisji CO2 do takiego poziomu, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C zgodnie z Porozumieniem Paryskim. W ramach swojego kluczowego projektu „Emission Zero” firma wyznaczyła sobie konkretny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości do 2040 roku. W związku z tym do 2025 roku planuje ona zredukować całkowitą emisję CO2 o 30% w odniesieniu do roku 2018. Raport pokazuje, że będzie to znacząca zmiana, gdyż w 2019 roku firma odnotowała wzrost emisji gazów cieplarnianych o około 5% we wszystkich obszarach działań. Było to spowodowane głównie rozbudową sektora logistycznego w związku z rozwojem działalności, jak również częstszymi podróżami służbowymi rosnącej liczby pracowników. Przed firmą stoi więc wyzwanie pogodzenia kwestii rozwoju biznesowego i emisji CO2, pomimo faktu, że jej całkowite emisje w 2020 roku spadły o około 6% w związku z pandemią koronawirusa.

Gospodarka zamkniętego obiegu
Kolejnym ważnym problemem jest racjonalne wykorzystanie surowców. Schüco wciela tę ideę w życie w ramach kluczowego projektu „Go circular”. Zajmuje pionierską pozycję w całej branży budowlanej pod względem rozwijania produktów z certyfikatem Cradle to Cradle (C2C). Ich komponenty są wolne od szkodliwych substancji, dzięki czemu na koniec cyklu życia mogą być rozłożone na surowce, a następnie zastosowane w kolejnych produktach. Na dzień dzisiejszy Schüco w swoim portfolio posiada 55 systemów aluminiowych certyfikowanych w standardzie C2C, z czego aż 46 uzyskało standard srebrny! Jako producent profili z aluminium i PVC bierze również pod uwagę ekologiczne i społeczne problemy, jakie mogą pojawić się w łańcuchu dostaw i podejmuje inicjatywy, by je rozwiązywać. Działa aktywnie w organizacji producentów profili z PVC Rewindo, która dąży do zwiększania stopnia recyklingu stolarki z tego materiału. Natomiast jako współzałożyciel inicjatywy ASI (Aluminium Stewardship Initiative) wyznacza standardy odpowiedzialnego wykorzystania aluminium w pełnym cyklu życia, od wydobycia surowca i jego przetwarzania przy ograniczeniu emisji CO2, aż po recykling zdemontowanych produktów. Oprócz dbania o redukcję emisji gazów cieplarnianych, firma Schüco angażuje się także w ochronę praw człowieka i środowiska w całym łańcuchu dostaw. W tym celu wraz z WWF opracowała Kodeks postępowania dostawcy, który opiera się na powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach ustanowionych przez OECD i ONZ. Dokument został już podpisany przez najważniejszych dostawców Schüco, którzy zobowiązali się do przestrzegania wymienionych w nim wymagań ekologicznych, prawnych, społecznych i etycznych.

Więcej informacji o produktach firmy Schüco na stronie: https://www.schueco.com/pl/

Źródło: SCHÜCO
Foto: SCHÜCO