poniedziałek, 26 listopada 2018

Selena SA z tytułem Kreatora Budownictwa

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa już po raz ósmy przyznało tytuły „Kreatorzy Budownictwa” dla najlepszych firm i osobowości w branży budowlanej. 22 listopada br. w Pałacu Sobańskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia tych prestiżowych certyfikatów - w gronie laureatów znalazła się Selena SA oraz Prezes Zarządu firmy – Andrzej Ulfig.

Głównym celem projektu jest nagradzanie tych przedsiębiorstw, które dostarczają nowych technologii i rozwiązań, będących wzorem dla pozostałych w branży. Osoby wyróżnione przez kadrę inżynierską tytułem Kreatora Budownictwa - poprzez swoją pracę i sposób zarządzania mają realny wpływ na rozwój rynku budowlanego nie tylko w Polsce, ale często także na świecie. Kapituła programu co roku honoruje też inicjatywy podejmowane w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

- Tytuł „Kreatora Budownictwa Roku" to dla nas powód do dużej satysfakcji. Najlepszą kadrę inżynierską tworzą prekursorzy innowacyjnych rozwiązań, którzy poprzez realizację swoich projektów stają się także „kreatorami" rzeczywistości. To bardzo odpowiedzialna społecznie funkcja, bowiem rozwój branży budowlanej w olbrzymim stopniu zależy właśnie od inżynierów i techników budownictwa. Selena jako producent nowoczesnych rozwiązań chemii budowlanej uważnie skupia się na oczekiwaniach specjalistów, starając się dotrzymać im kroku podczas nowoczesnych realizacji, a dzięki ścisłej współpracy z tym środowiskiem, wspólnie wyznaczać nowe trendy. Jesteśmy bardzo dumni, mogąc uczestniczyć w kreowaniu rynku budowlanego w kraju, a przy tym jako firma globalna, propagować polskie rozwiązania na całym świecie – powiedział wyróżniony tytułem Prezes Seleny SA, Andrzej Ulfig.

Inicjatywy podejmowane przez konkretne środowiska zawodowe (tu – inżynierów), które kształtują nowe trendy na rynku, a także określają standardy, obowiązujące w branży budowlanej - są najlepszą rekomendacją dla producentów materiałów budowlanych i świadczą o wysokim zaufaniu do nagrodzonych firm.

Źródło: SELENA
Foto: F. MAZUR (http://kreatorbudownictwaroku.pl/gala-2018)