czwartek, 12 lipca 2018

Konferencja prasowa VELUX dotycząca oskarżeń ze strony FAKRO

Dzisiaj, na konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie firma VELUX po raz pierwszy komentuje ze szczegółami oskarżenia wygłaszane przez FAKRO od 2008 roku. Konferencję zwołano w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską decyzji o oddaleniu skargi FAKRO przeciw VELUX złożonej w 2012 roku.

Wczoraj, 11 lipca 2018 roku Komisja Europejska opublikowała decyzję o odrzuceniu drugiej skargi FAKRO na działania firmy VELUX. W 40-stronnicowym podsumowaniu opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej, Komisja Europejska argumentuje, że ”brakuje wystarczających podstaw do przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanego naruszenia (domniemanych naruszeń) i w związku z tym oddala skargę.”

- To już druga podobna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie FAKRO przeciw nam. Cały czas spodziewaliśmy się takiego rozstrzygnięcia, bo prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami uczciwej konkurencją jest dla nas kluczowe – powiedział Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska. - W naszej percepcji prezes FAKRO i jego współpracownicy używają skargi jako platformy do kampanii przeciwko VELUX formułując fałszywe oskarżenia. W naszym monitoringu mediów mamy około 500 artykułów z oskarżeniami przeciwko VELUX, których wartość medialna wynosi około 7 mln złotych. Z naszej perspektywy jest to bardziej metoda kampanii medialnej niż spór pomiędzy dwoma firmami - dodaje Jacek Siwiński.

Według firmy VELUX, strategia stojąca za działaniami FAKRO i metodami służy:
1. kreowaniu wzmożonej komunikacji wokół FAKRO i uzyskania dużej ekspozycji medialnej oraz wsparcia medialnego dla działań lobbingowych;
2. podważeniu dobrej reputacji firmy VELUX na polskim rynku wśród klientów i partnerów biznesowych.

Jacek Siwiński nawiązał do przykładów wypowiedzi FAKRO na konferencji prasowej. Jako przykład podano wypowiedź Ryszard Florka „W Niemczech również wygraliśmy wiele spraw związanych z nadużywaniem prawa patentowego” (WNP.PL 07.05.2018). Jak podają przedstawiciele VELUX, firma nigdy nie była posądzona o naruszenie patentów FAKRO, co więcej FAKRO w Niemczech, zostało uznane winnym dwukrotnego naruszenia patentów Grupy VKR.

VELUX stoi na stanowisku, że oparcie działań komunikacyjnych na systematycznym, nieuzasadnionym szkodzeniu wizerunkowi konkurenta jest wbrew ogólnie przyjętym i rozumianym dobrym obyczajom rynkowym, a nawet ogólnoludzkim. Według Jacka Siwińskiego te dobre standardy w ujęciu ogólnym, a także biznesowym to przede wszystkim cztery elementy:
1. dostarczanie na rynek najlepszych produktów w konkurencyjnych cenach,
2. przestrzeganie prawa we wszelkich działaniach,
3. rzetelna i uczciwa komunikacja marketingowa,
4. konkurencja oparta na doskonaleniu jakości działań.

- Mamy nadzieję, że FAKRO wyciągnie wnioski z tych dwóch podobnych decyzji Komisji Europejskiej i zacznie zachowywać się zgodnie z zasadami „fair play”, aby budować jeszcze większą siłę polskiej branży stolarki. Istnieje wiele branż w Polsce, gdzie różne firmy konkurują ze sobą w cywilizowany sposób i to służy wszystkim: producentom, konsumentom i pośrednikom - podsumował Jacek Siwiński. - Niezależnie od działań FAKRO my nadal koncentrujemy się na dalszej solidnej pracy na rynku i oferowaniu konsumentom produktów o jak największej wartości oraz najlepszej jakości w przystępnej cenie. Jeśli jednak uznamy, że prawo zostało naruszone, będziemy reagować - dodał.

Źródło: VELUX
Foto: VELUX