piątek, 2 lutego 2018

NSG Group w Polsce podpisała Kartę Różnorodności

29 stycznia 2018 roku NSG Group, właściciel marki Pilkington stał się sygnatariuszem Karty Różnorodności. To ważny dokument promujący wśród przedsiębiorców, instytucji i organizacji ideę przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, a także dbałości o spójność i równość społeczną.

- Promowanie różnorodności wśród pracowników i jednakowego traktowania wypisane jest w kodeks etyczny NSG Group i realizowane przez wszystkie spółki Grupy z dużym zaangażowaniem – mówi Monika Kuczyńska, Dyrektor Personalny NSG Group w Polsce. - Przystąpienie do grona firm respektujących postanowienia Karty Różnorodności w Polsce jest dla nas ważnym wydarzeniem. To niejako zwieńczenie naszych dotychczasowych działań w obszarze społecznej odpowiedzialności oraz gwarant ich kontynuacji, zarówno dla naszych obecnych, jak też i przyszłych pracowników – dodaje.

Dążeniem wszystkich spółek NSG Group w Polsce jest tworzenie przyjaznych miejsc pracy, a także budowanie atmosfery wzajemnego szacunku, otwartości i zrozumienia bez względu na zajmowaną pozycję. To także działania nakierunkowane na rozwój pracowników w oparciu o ich potencjał i chęć rozwoju, jak na przykład realizowane z powodzeniem na przestrzeni ostatnich lat dedykowane programy rozwojowe.

- Różnorodność naszych pracowników jest wartością dodaną. Stanowi dla nas wyzwanie i jednocześnie inspiruje do podejmowania inicjatyw, które zaspokajają różne oczekiwania w stosunku do nas, czyli pracodawcy, co korzystnie wpływa na rozwój i efektywność firmy – mówi Monika Kuczyńska.

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa wpierana przez Komisję Europejską, realizowana w 17 krajach Unii Europejskiej, m.in. Niemczech, Austrii, Szwecji, Włoszech czy Belgii. W Polsce koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które zainicjowało Kartę w 2012 roku. Od tego czasu podpisana została przez ponad 200 sygnatariuszy.

Źródło: PILKINGTON
Foto: PILKINGTON