środa, 13 grudnia 2017

DAKO z nagrodą „Małopolski Dąb 2017”

1 grudnia w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się finałowa gala Nagród Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan „Małopolski Dąb. Nagrody i wyróżnienia przyznano w kategoriach – „Przedsiębiorcy” oraz „Instytucje, organizacje, osobowość życia publicznego”. Wśród nagrodzonych znalazła się firma DAKO

Firma została nagrodzona w kategorii „Duże Przedsiębiorstwa”, za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski, promocję innowacyjności i wysokie standardy w biznesie.

Nagroda „Małopolski Dąb” jest przyznawana w kategoriach:

„Przedsiębiorcy” - przyznawana jest tym, którzy w sposób znaczący przyczynili się do rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności poprzez oferowanie wysokiego poziomu swoich produktów i usług oraz wyróżnili się prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w aktywności gospodarczej (dobrymi praktykami biznesowymi), budując kulturę polskiej przedsiębiorczości oraz tworząc jej najlepsze standardy.

„Instytucje, Organizacje, Osobowość Życia Publicznego” - założeniem jest uhonorowanie działań organizacji, instytucji lub osoby publicznej z województwa małopolskiego o znaczących osiągnięciach w tworzeniu przyjaznych warunków dla działalności gospodarczej, budowania dobrych standardów współpracy administracji z biznesem.

Nagrodę „Małopolski Dąb” dla firmy DAKO odebrał osobiście podczas gali Prezes Jerzy Studziński. Statuetka jest symbolem historii, doświadczenia oraz mądrości i rozwagi, które pozwalają nagrodzonym rozwijać się mimo trudnych warunków rynkowych.

Wyróżnienie to wzmacnia pozytywny wizerunek przedsiębiorcy, wyróżniającego się na tle innych poprzez działanie zgodne z prawem i normami rzetelnego postępowania, tworzenie najlepszych standardów biznesu oraz budowanie i rozwój kultury polskiej przedsiębiorczości.

DAKO z nagrodą „Malopolski Dąb 2017”

Źródło: DAKO z nagrodą „Małopolski Dąb 2017”
Foto: DAKO z nagrodą „Małopolski Dąb 2017”