piątek, 16 września 2016

Jak walczyć z płaczącymi oknami?

W chłodne dni na powierzchni stolarki okiennej, szczególnie po nocy, pojawić się mogą krople wody i zaparowane obszary. Jerzy Chrzanowski, ekspert z Dobroplast wyjaśnia, co jest przyczyną roszenia szyb i jak radzić sobie z „płaczącymi oknami”.

Zaparowane okna to zjawisko kondensacji pary wodnej, które występuje w wyniku styczności cieplejszego, wilgotnego powietrza z zimną powierzchnią szyby. Efekt ten występuje zarówno po zewnętrznej, jak i wewnętrznej stronie.

W pierwszym przypadku odpowiedzialne za to są nowoczesne, energooszczędne okna z wysokim współczynnikiem Ug, które dobrze zatrzymują ciepło wewnątrz budynku. Szyba pozostaje chłodna i szybko wytraca temperaturę w nocy, a wraz z pojawieniem się słonecznych promieni i wzrostem temperatury powietrza daje efekt w postaci skroplonej pary wodnej na jej powierzchni. Jest to zjawisko naturalne, którego całkowicie nie da się wyeliminować. Producenci okien próbują minimalizować je poprzez stosowanie powłok antykondensacyjnych, redukujących jego intensywność.

Parowanie szyb od wewnątrz budynku, wynika zazwyczaj z faktu dużej wilgotności powietrza w pomieszczeniu i braku odpowiedniej jego wymiany. W dłuższym okresie skutkować to może wystąpieniem pleśni i zagrzybieniem wokół okien, co ma negatywny wpływ na trwałość stolarki, konstrukcji budynku oraz zdrowie i samopoczucie domowników. W takim przypadku zaleca się sprawdzenie działania systemu wentylacji grawitacyjnej i zapewnienie dopływu optymalnej ilości powietrza z zewnątrz. Można to wykonywać poprzez krótkie, ale intensywne wietrzenia lub uchylanie skrzydła na dłuższy czas. Kiedyś problem ten paradoksalnie eliminowały nieszczelne okna, które stanowiły drogę naturalnej wentylacji, ale były jednocześnie przyczyną wychładzania pomieszczeń i strat energii.

Dobrym rozwiązaniem są okna wyposażone w okucia z funkcją mikrowentylacji. W taki system dodatkowo doposażyć można okna z oferty Dobroplast np. Encore, Prime czy Ovlo.
Sporadycznie spotkać się można także z kroplami pojawiającymi się wewnątrz pakietu szybowego. O ile wcześniej wspomniane sytuacje są wynikiem naturalnych procesów i łatwo można im przeciwdziałać, o tyle kondensacja wewnątrz pakietów zespolonych może wymagać wizyty serwisu. Skraplanie się pary wodnej wewnątrz szyb zespolonych wskazuje na rozszczelnienie pakietu i najprawdopodobniej konieczna będzie jego wymiana.

Źródło: DOBROPLAST
Foto: DOBROPLAST