wtorek, 2 sierpnia 2016

ASSA ABLOY członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego

Istotą sukcesu grupy ASSA ABLOY oraz jednym z głównych czynników jej rozwoju jest wdrażana od 1994r. polityka zrównoważonego rozwoju. W ramach jej realizacji firma dołączyła do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego.

Organizacja założona w 2006r. promuje koncepcję green building oraz zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Członkostwo w Stowarzyszeniu to wyraz świadomości CSR i znajomości kierunków rozwoju tego sektora gospodarki.

Polityka zrównoważonego rozwoju ASSA ABLOY bazuje na trzech założeniach: dostarczaniu produktów i usług przyjaznych środowisku, przestrzeganiu zasad etyki biznesu oraz realizacji idei społecznej odpowiedzialności. Program obejmuje więc priorytety środowiskowe, gospodarcze oraz społeczne. Firma dąży do usprawniania produkcji oraz procesów logistycznych. Założenia te realizuje poprzez optymalizację zużycia zasobów energii i wody, redukcję emisji CO2, zmniejszanie wytwarzania odpadów, rezygnację z niebezpiecznych substancji chemicznych oraz poprawę funkcjonowania BHP.

ASSA ABLOY uczyniła z polityki zrównoważonego rozwoju integralną część procesu tworzenia innowacyjnych produktów. W czasie ich powstawania wykorzystywane są technologie zapewniające wysoką wydajność energetyczną i długi cykl życia, przy zachowaniu minimalnego wpływu na środowisko naturalne. Elementy te zapewniają produktom firmy szeroką rozpoznawalność.

Źródło: ASSA ABLOY
Foto: ASSA ABLOY