piątek, 1 lipca 2016

Budujesz dom? Pamiętaj o nowych wymaganiach dla okien

Od stycznia 2017r. będą obowiązywać nowe Warunki Techniczne, które zmieniają wymagania w zakresie parametrów technicznych okien. VELUX już teraz oferuje wyłącznie okna dachowe spełniające nowe kryteria. Jak powinni zachować się inwestorzy, którzy wybierają projekt architektoniczny, składają wniosek o pozwolenie budowlane, planują budowę domu i zakup stolarki?

Od przyszłego roku zaostrzą się przepisy dotyczące parametrów okien. Zmienią się wytyczne dotyczące współczynnika przenikania ciepła Uw, który wg rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury jest systematycznie obniżany. Od 1 stycznia 2014r. w budynkach można montować okna pionowe o współczynniku przenikalności cieplnej Uw nie wyższym niż 1,3 W/m2K, natomiast połaciowe 1,5 W/m2K. Od 1 stycznia 2017r. nastąpi zmiana tych wymagań na 1,1 W/m2K dla okien pionowych oraz 1,3 W/m2K dla połaciowych. Od 1 stycznia 2021r. współczynnik dla okien pionowych ma wynosić 0,9 W/m2K, a dla połaciowych 1,1 W/m2K.

- Zaostrzenie przepisów ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, które zużywają około 40% energii w Europie. Dlatego wymagania legislacyjne w stosunku do materiałów budowlanych zmierzają do poprawy energooszczędności. To też krok w kierunku upowszechniania budowy domów o niskim zużyciu energii - wyjaśnia Sławomir Łyskawka, dyrektor techniczny VELUX Polska.

Okna, podobnie jak inne materiały budowlane, są elementem projektu budowlanego, a ich parametry muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Po wydaniu decyzji pozwolenia na budowę przez odpowiedni organ administracji lub braku sprzeciwu względem zgłoszenia budowy inwestor jest zobowiązany budować dom zgodnie z projektem budowlanym.

- Jeśli projekt budowlany był zatwierdzony w 2016r., a dom będzie budowany w 2017r., inwestora obowiązują stare zasady. Warto jednak zwrócić uwagę, że ustalenia warunków technicznych dla budynków to wymagania minimalne. Zatem w projekcie budowlanym można uwzględnić okna bardziej energooszczędne o lepszych parametrach niż wskazane w dokumentacji - mówi Sławomir Łyskawka.

Inwestorzy, którzy obecnie są na etapie ustaleń z architektem powinni zobowiązać go do zastosowania w projekcie materiałów zgodnych z zapisami nowych Warunków Technicznych. Osoby, które kupiły projekt np. domu typowego, ale do tej pory inwestycji nie sfinalizowały i nie wystąpiły o pozwolenie, powinny dokonać adaptacji projektu, która uwzględni nowe Warunki Techniczne.

- Liczy się też termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub uprawomocnienie wniosku prowadzenia robót na zgłoszenie. Jeśli nastąpi po nowym roku, projekt musi spełniać wymogi nowych Warunków Technicznych. Dlatego projekty architektoniczne składne w ostatnim kwartale powinny spełniać nowe wymagania, w przeciwnym razie inwestor ryzykuje odrzucenie wniosku przez urząd, a tym samym wydłużenie formalności - dodaje dyrektor techniczny VELUX Polska.

Od stycznia 2017r. producenci stolarki będą musieli dostosować swoje produkty do nowych wymagań. Firma VELUX już zmieniła swoją ofertę. Wszystkie oferowane przez nią okna dachowe mają współczynnik Uw niższy lub równy 1,3 W/m2K.

Źródło: VELUX
Foto: VELUX