wtorek, 26 kwietnia 2016

Nowe perspektywy europejskiego budownictwa

Unijna Dyrektywa 2010/31/UE (EPBD) dotycząca charakterystyki energetycznej budynków zakłada, że wszystkie obiekty powstające na terenie Unii Europejskiej po 2020r. mają zużywać tyle samo energii, ile są w stanie wygenerować. Budownictwo zbliżone do pasywnego wymaga użycia zaawansowanej technologicznie stolarki, która pozwoli na maksymalne zredukowanie strat ciepła oraz magazynowanie i zarządzanie energią w budynku.

W państwach europejskich już teraz wdrażane są przepisy mające na celu spełnienie założeń Dyrektywy EPBD. W Anglii i Irlandii Północnej od tego roku można budować tylko budynki „niemal zeroenergetyczne”, a w Norwegii od 2015r. powstają tylko budynki pasywne. W innych krajach europejskich normy dotyczące minimalnego zużycia energii w budynkach będą systematycznie zaostrzane. Obowiązujące w naszym kraju od 1 stycznia 2014r. „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” zmniejszają maksymalny współczynnik rocznego zapotrzebowania budynków na nieodnawialną energię pierwotną do 70kWh/m2 dla domów jednorodzinnych od 1 stycznia 2021r. oraz nawet 45kWh/m2 dla obiektów użyteczności publicznej. Spełnienie tych warunków musi wiązać się z zastosowaniem stolarki okiennej i drzwiowej o odpowiednich współczynnikach przenikania ciepła. Wymóg oszczędności energii do celów ogrzewania nie jest jednak wyłącznie obowiązkiem wynikającym z ustawodawstwa. To decyzja, która podnosi wartość nieruchomości i pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji. Dlatego projektując powłokę budynku warto postawić na produkty renomowanych dostawców.

Dostępne w ofercie Schüco systemy ultraciepłych okien, drzwi i fasad dzięki znakomitym parametrom cieplnym nie tylko pozwalają spełnić wymagania 2021r., ale posiadają również inteligentne funkcje i atrakcyjne wzornictwo. Aluminiowe okna z serii Schüco AWS 90+.SI, oprócz współczynnika przenikania ciepła na poziomie Uw nawet 0,8 W/m2K, oferują inteligentne funkcje sterowania. Stolarka wyposażona w mechatroniczne okucia Schüco TipTronic SimplySmart w połączeniu z systemem zarządzania budynku umożliwia np. zaprogramowanie nocnego schładzania. System fasadowy Schüco FWS 35 PD pokazuje, że pasywne parametry cieplne mogą iść w parze z transparentnym, lekkim designem. Stabilna konstrukcja o minimalnej szerokości czołowej tylko 35mm pozwala na instalację ciepłych, potrójnych pakietów szybowych o właściwościach antyrefleksyjnych. Gama ultraciepłych systemów okiennych Schüco z PVC-U obejmuje także produkty znajdujące zastosowanie w budownictwie niskoenergetycznym i pasywnym. W siedmiokomorowym systemie Schüco Alu Inside zastosowano opatentowaną metodę łączenia ciągłych, aluminiowych wzmocnień, która pozwala wyeliminować mostki termiczne. Dzięki temu profil osiąga wartość współczynnika przenikania ciepła Uf=0,74 W/m2K.


Źródło: SCHÜCO
Foto: SCHÜCO