poniedziałek, 9 listopada 2015

Jak zamontować drzwi podnoszono-przesuwne?

Quality Door System 24, producent drzwi podnoszono-przesuwnych HS podkreśla, jak ważne jest właściwe osadzenie tak wymagających konstrukcji. Jak więc prawidłowo przeprowadzić montaż tego typu stolarki? Opowiada ekspert QDS24.

Drzwi przesuwne QDS24 poddawane są kontroli jakości na każdym etapie produkcji. Rozbudowany park maszynowy oraz wykorzystanie najnowszych technologii pozwoliły na stworzenie rozwiązań wysokiej jakości, komfortowych w eksploatacji.

- W przypadku nieodpowiednio wykonanego montażu wszystkie te zalety mogą okazać się nieużyteczne, dlatego tak ważne jest stosowanie się do instrukcji, dzięki której uzyskamy niepowtarzalny i trwały efekt – podkreśla Marcin Sroka z QDS24.

Kilka prostych zasad
Bardzo ważne jest miejsce osadzenia drzwi HS. Należy tu uwzględnić odległość między konstrukcją HS a ścianą. Jest to istotne ze względu na rozszerzalność termiczną profili PVC oraz elementów ściany. Drzwi HS należy montować odpowiednio w pionie oraz poziomie, a podczas mocowania ościeżnicy oraz progu trzeba przestrzegać kilku zasad. Ważne przy osadzaniu drzwi HS jest stabilne i pewne mocowanie progu. Punkty podparcia progu nie mogą być oddalone o więcej niż 300mm od siebie, a pierwsze podparcie powinno być umiejscowione maksymalnie 150mm od brzegu.

Trzeba także odpowiednio wyprzeć ramę, tak by podczas otwierania nie traciła swojej geometrii, z uwzględnieniem przekątnej. Drzwi HS muszą także pozostać w szczelinie montażowej, aby trwale przenosić obciążenie. Dobre wypoziomowanie progu sprawi, że będzie on stabilny oraz zapobiegnie niedomykaniu się drzwi, co jest szczególnie widoczne przy dużych gabarytach konstrukcji. Właściwe wypoziomowanie progu jest najważniejszą czynnością, którą należy wykonać podczas montażu drzwi HS. Jest to realizowane za pomocą belek montażowych lub konsol.

Sam wybór środków mocujących zależny jest od rodzaju ściany, miejsca osadzenia i rodzaju obciążenia.

- W użyciu dostępne są różnego rodzaju środki mocujące m. in. : dyble, kotwy, kątowniki, belki czy konsole. Przy mocowaniu należy pamiętać o zachowaniu stopni swobody, ze względu na rozszerzalność termiczną profili, która jest szczególnie istotna w przypadku dużych konstrukcji. Należy pamiętać o tym, że przy dużych drzwiach o szerokości 4-5m należy zostawić szczelinę pomiędzy ścianą a HS ok. 2,5-3,5cm na jedna stronę – tłumaczy ekspert z QDS24.

W przypadku zastosowania poszerzeń o wysokości przekraczającej 100mm, mocowanie do muru za pomocą dybli, kotew lub śrub nie jest wystarczające. Należy użyć także kątowników.

Szczelność najważniejsza
Odpowiednie uszczelnienie szczeliny złącza drzwi HS z konstrukcją budynku zapewnia ich funkcjonalność. Uszczelnienie wpływa na rozdział klimatu wewnętrznego i zewnętrznego, ochronę akustyczną oraz cieplną, a także blokadę przed wodą opadową. Szczelina musi być chroniona przed wilgocią od wewnątrz, jak i od zewnątrz. W przypadku nieodpowiedniego uszczelnienia może dojść do szkód budowlanych. Można użyć odpowiednich folii lub taśm impregnowanych.

- Należy pamiętać, że połączenie musi być bardziej szczelne od strony wewnętrznej niż od strony zewnętrznej, po to, aby wilgoć zgromadzona w strefie docieplenia mogła zostać odprowadzona na zewnątrz budynku – mówi ekspert z QDS24.

Montaż drzwi HST w pigułce
Podsumowując, w pierwszej kolejności trzeba solidnie i stabilnie wypoziomować próg. Następnie należy pamiętać o odpowiednim zamocowaniu mechanicznym za pomocą dybli, kotew, kątowników i innych, przy jednoczesnym zachowaniu szczeliny dylatacyjnej - miedzy 2 a 3,5cm w zależności od gabarytu (na stronę). Osadzone drzwi przesuwne powinny być dobrze zaizolowane, z jednoczesnym zabezpieczeniem strefy montażu - poprzez szczelne połączenie.

Edukacja przede wszystkim
Według Marcina Sroki drzwi podnoszono-przesuwne zdobywają w Polsce coraz więcej zwolenników, którzy jednak do tematu podchodzą bardzo ostrożnie. Jest to związane m.in. z obawą przed montażem i transportem wielkogabarytowych konstrukcji. Firma QDS24 organizuje szkolenia lub bezpośrednio wspiera montaż u klienta z udziałem specjalistów. Dzięki temu drzwi HS mogą być montowane bez obaw, a klienci będą mogli wybierać między wieloma wariantami tego typu konstrukcji.

Dla wszystkich, którzy pragną wpuścić do swego domu nieco więcej światła oraz wizualnie powiększyć wnętrze, firma QDS24 przygotowała różne modele drzwi podnoszono-przesuwnych HS. Każdy z nich sprawdzi się nie tylko w roli energooszczędnego rozwiązania, ale także będzie imponował wyglądem, a przy prawidłowym montażu – bezproblemowym użytkowaniem.

Źródło: QDS24
Foto: QDS24