sobota, 21 listopada 2015

Fabryka VELUX w Namysłowie wyróżniona za bezpieczeństwo pracy

Fabryka VELUX w Namysłowie wygrała w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników w województwie opolskim. Troska o bezpieczeństwo pracy to kluczowy element polityki pracowniczej Grupy VELUX.

Nagrody w konkursie zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu wręczono 5 listopada b.r. Fabryka VELUX została doceniona za działania związane bezpośrednio z poprawą bezpieczeństwa pracy w ostatnich 3 latach oraz za przestrzeganie prawa pracy i świadczenia socjalne dla pracowników. Na decyzję jury wpłynęło także promowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładu oraz mieszkańców Namysłowa.

- Grupa VELUX od początku kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, a dbałość o bezpieczeństwo pracy jest kluczowym elementem polityki pracowniczej. Nagroda przyznana przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu jest potwierdzeniem słuszności obranego kierunku i docenieniem wysiłku dyrekcji oraz pracowników na rzecz wdrażania przyjętych założeń związanych z bezpieczeństwem pracy w życie. Taka polityka realizowana jest we wszystkich czterech fabrykach Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce, zlokalizowanych oprócz Namysłowa również w Gnieźnie oraz Wędkowach koło Tczewa, gdzie w sumie pracuje ponad 3300 osób – mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

Bezpieczeństwo pracy w praktyce
We wszystkich fabrykach Grupy VELUX wdrażany jest od paru lat Program Doskonałego Bezpieczeństwa (Safety Excellence Programme), którego rezultatem jest spadek liczby wypadków przy pracy. W latach 2010-2014 liczba wypadków w zakładach VELUX w Polsce zmniejszyła się sześciokrotnie, a w przeliczeniu na przepracowane godziny prawie ośmiokrotnie.

Fabryka w Namysłowie, podobnie jak inne zakłady produkcyjne VELUX w Polsce, posiada certyfikat ISO OHSAS 18000 potwierdzający najwyższe standardy w dziedzinie higieny i bezpieczeństwa pracy. Istotne dla poprawy bezpieczeństwa jest również tworzenie kultury bezpieczeństwa w zakładach i budowanie w pracownikach odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i współpracowników.

Budowanie kultury bezpieczeństwa bazuje m.in. na programach edukacyjnych oraz tradycji świętowania kolejnych rekordów liczby dni bez wypadku. Ponadto pracownicy uczestniczą w procesie opracowywania usprawnień z zakresu BHP przez komunikowanie własnych pomysłów.

- W ciągu ostatnich 5 lat pracownicy naszej fabryki zgłosili ponad 5500 usprawnień z zakresu BHP, z czego 1300 w ubiegłym roku. Często dotyczą one nawet bardzo drobnych spraw, ale zwracanie uwagi nawet na te drobne sprawy przekłada się na większą świadomość pracowników związaną z ich bezpieczeństwem – zaznacza Jørgen M. Laursen, dyrektor fabryki VELUX w Namysłowie.

W 2014r. wdrożono 6340 usprawnień BHP i produkcyjnych w polskich zakładach Grupy VELUX.

Częścią kultury bezpieczeństwa są także tzw. obserwacje bezpieczeństwa, w które angażuje się kadra menedżerska. Raz w miesiącu powołane zespoły odwiedzają losowo wybrane stanowiska pracy i dyskutują z pracownikami o możliwościach poprawy bezpieczeństwa na stanowisku oraz weryfikują przestrzeganie ustalonych zasad. Obserwacje bezpieczeństwa budują świadomość i wiedzę pracowników, co redukuje zagrożenia i ryzykowne zachowania, będące przyczyną większości wypadków przy pracy.

Źródło: VELUX
Foto: VELUX