sobota, 10 października 2015

25-lecie firmy VELUX w Polsce – dalsze inwestycje w polskie fabryki

VELUX od 25 lat rozwija się i umacnia swoją pozycję na polskim rynku. Grupa VELUX i spółki siostrzane są obecnie największym producentem i eksporterem okien w kraju. Jeszcze w bieżącym roku spółki zainwestują w zakłady w Polsce ponad 100 milionów złotych.

Nowe inwestycje Grupy VELUX i spółek siostrzanych obejmują trzy projekty, które poszerzą asortyment i potencjał produkcyjny w polskich fabrykach. Pierwszy z nich to rozbudowa fabryki okuć w Gnieźnie, która niedługo zostanie ukończona. Kolejny projekt to budowa nowej hali na materiały produkcyjne w Namysłowie. Dzięki niej usprawnione zostaną procesy logistyczne, co poprawi efektywność produkcji. Ostatnia inwestycja dotyczy fabryki należącej do spółki Dovista w Wędkowach koło Tczewa, gdzie rozpoczęto budowę lakierni proszkowej (produkcja elementów do okien drewniano-aluminiowych).

Ogółem wartość inwestycji wyniesie ponad 100 mln zł, a powierzchnia zakładów zwiększy się o 17 tys. m kw. Dzięki inwestycjom zatrudnienie wzrosło już o 130 osób. Łącznie w Grupie VELUX i spółkach siostrzanych pracuje prawie 3 500 osób.

- Polska jest jednym z krajów, który ma strategiczne znaczenie dla Grupy VELUX. Od 25 lat intensywnie rozwijamy tutaj nie tylko działalność handlową, ale również produkcję i eksport na inne rynki europejskie. Planowane dalsze inwestycje są wyrazem zaufania do polskich pracowników, a także docenieniem efektywności i jakości ich pracy – mówi Jørgen Tang–Jensen, Prezes Zarządu Grupy VELUX.

W latach 2012-2014 Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w fabryki w Polsce 350 mln zł. Inwestycje objęły głównie modernizację linii produkcyjnych w związku z rozpoczęciem produkcji okien Nowej Generacji.

Wkład w rozwój branży stolarki i umacnianie pozycji
- Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy działalność na polskim rynku, okno dachowe nie było znanym produktem i nie mówiło się o energooszczędnym budownictwie. Nawiązaliśmy współpracę z dystrybutorami i wykonawcami, którzy zaufali nam i razem zaczęliśmy budować rynek okien dachowych, który dziś niczym nie odbiega od innych rynków Europy Zachodniej. Od 1990 roku, kiedy w Polsce została założona spółka handlowa, przeszliśmy długą drogę: od małego biura na warszawskim Muranowie do czterech fabryk i pozycji największego w Polsce producenta i eksportera okien – mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

Dynamiczny rozwój w ostatnich 25 latach, a szczególnie inwestycje w fabryki, pozwoliły Grupie VELUX i spółkom siostrzanym zbudować stabilną pozycję w branży stolarki budowlanej. Przychody firmy w zeszłym roku przekroczyły 1,4 mld zł, co plasuje ją na pozycji największego producenta i eksportera okien w Polsce.

Według badań Centrum Analiz Branżowych łączny wartościowy udział Grupy VELUX i spółek siostrzanych w krajowej produkcji w 2014r. wynosił 15,6%. W przypadku produk¬cji okien drewnianych, udziały w krajowej produkcji okien z drewna są jeszcze wyższe i w 2014r. wynosiły 45%.

Odpowiedzialność społeczna wpisana w DNA firmy
Podejście do biznesu zakorzenione w koncepcji Przedsiębiorstwa Modelowego, którą 50 lat temu sformułował założyciel firmy Villum Kann Rasmussen, pozwala Grupie VELUX w odpowiedzialny sposób wpływać na rzeczywistość społeczną i ekonomiczną krajów w których działa.

Dotyczy to zarówno promocji zrównoważonego budownictwa, traktowania klientów, dostawców, pracowników i współudziałowców, czy współpracy tylko z takimi dostawcami, którzy podzielają zaangażowanie VELUX na rzecz odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Wspieranie wysokich standardów pracy, ochrony środowiska, praw człowieka i walki z korupcją to elementy koncepcji Przedsiębiorstwa Modelowego. Ważna jest także dbałość o rozwój pracowników oraz bezpieczeństwo pracy. W 2014r. dzięki pomysłom zgłaszanym przez pracowników wdrożono 6340 usprawnień BHP i produkcyjnych.

W Polsce prężnie działają Fundacje VELUX, które wspierają realizacje projektów społecznych związanych z walką z wykluczeniem i wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży. Od 2003r. przyznały one granty dla polskich organizacji pozarządowych w wysokości ponad 77 milionów zł. Funkcjonuje ponadto Fundacja Pracownicza, która świadczy pomoc finansową dla załogi w różnych sytuacjach losowych (np. ciężka choroba, trudności z pokryciem kosztów wykształcenia dzieci).

25-lecie firmy VELUX w Polsce – dalsze inwestycje w polskie fabryki

Źródło: VELUX
Foto: VELUX