wtorek, 18 sierpnia 2015

Montaż na miarę XXI wieku

Coraz więcej uwagi poświęca się kwestiom energooszczędności stolarki otworowej. Warunkiem jej szczelności jest prawidłowy montaż, a w szczególności odpowiednie połączenie ramy z murem. Zmniejszeniu ryzyka powstawania mostków termicznych oraz łatwej instalacji okien i drzwi służy wykorzystanie nowoczesnych systemów montażowych.

Energooszczędność to priorytet dzisiejszego budownictwa. Zaostrzeniu ulegają przepisy obowiązujące w tym zakresie. Wzrasta również świadomość inwestorów dotycząca korzyści płynących z oszczędności energii cieplnej w użytkowanych przez nich budynkach. Aby do minimum zredukować możliwość wystąpienia mostków termicznych, stolarkę coraz częściej montuje się w warstwie ocieplenia.

Wyeliminować straty ciepła
Wysunięcie stolarki otworowej poza lico ściany, w warstwę ocieplenia poprawia parametry cieplne konstrukcji. W tej metodzie ważne jest zapewnienie stabilnego i wytrzymałego podtrzymania ciężkiego okna.

Przez długi czas stosowano tu specjalne konsole, pozwalające na wysunięcie stolarki względem ściany nośnej i jej właściwe podparcie. Technologia jednak nie stoi w miejscu i dziś możemy w tym celu wykorzystać specjalne profile. Ich dużym atutem jest łatwość i szybkość użycia – wyjaśnia Jakub Lewacki z firmy AIB.

System ten opracowano we współpracy z użytkownikami stolarki i specjalistami z zakresu montażu. Przy jego tworzeniu kierowano się tym, aby gwarantował wytrzymałość mechaniczną i wysoką termoizolacyjność, a przy tym był łatwy i szybki w instalacji.

Kompleksowe rozwiązanie
Kompleksowy system, umożliwiający monterowi na dostosowanie się do różnych „sytuacji" montażowych przyspiesza wykonanie prac. Taką specyfikę posiada Integra Simplex, w skład którego wchodzą profile podparapetowe przeznaczone do montażu stolarki w otworze okiennym oraz profile bazowe i przedłużające, wykorzystywane przy instalacji okien i drzwi w warstwie ocieplenia. Zależnie od potrzeb, do dyspozycji są także profile adaptacyjne pozwalające na dobór optymalnej wysokości zabudowy systemu oraz kliny podparapetowe umożliwiające uzyskanie dodatkowej izolacji na dole ościeżnicy i ułatwiające zamontowanie zewnętrznych podokienników. Całości dopełniają wytrzymały klej montażowy, taśmy samorozprężne oraz śruby montażowe.

Profile wykonane są ze sprasowanej piany poliuretanowej, wzbogaconej drobinkami aluminium. Materiał ten pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów izolacyjnych. Wartość współczynnika przenikalności cieplnej wynosi jedynie 0,15 W/m2K – dodaje ekspert z AIB.

Profile są wodoszczelne, cechują się paroprzepuszczalnością oraz dużą odpornością na ściskanie. Oferowane są w wariantach dostosowanych do wszelkich systemów okiennych i drzwiowych (PVC, drewno, aluminium).

Sprawna instalacja
Odpowiednie wykonanie izolacji termicznej, przeciwwiatrowej i przeciwwilgociowej miejsca połączenia stolarki otworowej z murem jest istotne dla utrzymania dobrych parametrów cieplnych konstrukcji. Sporo uwagi wymaga zapewnienie szczelności w dolnej części ościeżnicy. Wykorzystanie nowoczesnych profili ułatwia i przyspiesza wykonanie tego zadania. Ramę okienną lub drzwiową wystarczy osadzić na dedykowanym danemu produktowi profilu podparapetowym. Posiada on dopasowane do ościeżnicy zamki, dzięki którym mocno się z nią łączy. Uszczelnienie zapewnia pas taśmy samorozprężnej, która wypełnia przestrzeń między profilem a ramą. Pozostałe miejsca łączenia stolarki z murem uszczelnia się metodą montażu warstwowego z użyciem taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych.

Montaż w warstwie ocieplenia
W technice montażu stolarki w warstwie ocieplenia, wokół otworu okiennego tworzy się ramę z profili bazowych.

Pierwszym krokiem jest prawidłowe zwymiarowanie otworu okiennego. W przypadku systemu Integra Simplex, na podstawie pomiarów docina się profile do pożądanej długości – doradza Jakub Lewacki.

Następnie odpowiedni profil podparapetowy przykleja się i przykręca do dolnej części ościeżnicy. Docięte profile bazowe, po ustawieniu, łączy się z murem klejem montażowym i dodatkowo wkrętami.

Klej montażowy w systemie Integra Simplex ma nośność aż 200 kg na metr bieżący. Wypełnia on wszelkie pory i szczeliny w materiale ściany, uszczelniając połączenie. Całkowitą wytrzymałość roboczą uzyskuje po upływie 24 godzin – mówi ekspert firmy AIB.

Kolejny etap to przyklejenie do góry i boków ościeżnicy samorozprężnej, multifunkcyjnej taśmy Integra Chrome, która zastępuje pianę poliuretanową. Od wewnątrz jest ona paroszczelna, natomiast od zewnętrznej strony budynku paroprzepuszczalna. Przygotowaną ościeżnicę wstawia się w ramę z profili, pamiętając o precyzyjnym ustawieniu pionu. Odpowiedni poziom zapewnia profil podparapetowy, który dzięki wyprofilowanym „zębom” łączy się z dolnym profilem bazowym. Ustawioną ramę montuje się mechanicznie przy pomocy dybli. Zależnie od temperatury otoczenia, po kilku lub kilkunastu minutach taśma Integra Chrome rozpręża się, wypełniając szczelinę dylatacyjną.

Dobrze przeprowadzony montaż zapewnia szczelność i odporność połączenia okna z budynkiem na wiatr, deszcz, śnieg czy powstającą wewnątrz budynków parę wodną.

Pozostaje jeszcze zabezpieczenie otworów montażowych w profilach specjalnymi zaślepkami, które dodatkowo pomagają zminimalizować ryzyko powstania mostków termicznych. Następny etap to już zawieszenie skrzydła okiennego i prace wykończeniowe – podsumowuje ekspert.

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań, jak system Integra Simplex, pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych parametrów cieplnych zamontowanej stolarki oraz ułatwia i przyspiesza prace montażowe.


Źródło: AIB
Foto: AIB