czwartek, 2 lipca 2015

Jakie szyby najbardziej cenią producenci okien?

Według badań przeprowadzonych przez Centrum Analiz Branżowych, instytucję specjalizującą się w stolarce budowlanej, większość spośród ankietowanych przedsiębiorców twierdzi, że firma Effect Glass oferuje szyby zespolone bardzo wysokiej jakości, w atrakcyjnej cenie.

Blisko co trzeci przedsiębiorca biorący udział w badaniu zadeklarował współpracę z kieleckim producentem szkła zespolonego. Wyniki raportu pokazują, które oczekiwania stawiane dostawcom są najważniejsze z punktu widzenia odbiorców. Największą wagę przywiązują oni do wysokiej jakości produktów oraz krótkiej realizacji czasu zamówienia. Trzeci istotny aspekt to najlepsza relacja jakości do ceny. Kolejne, ważne z punktu widzenia producentów okien kryteria to: szeroka oferta produktowa, pozytywny wizerunek dostawcy na rynku oraz wprowadzanie innowacji produktowych.

Wyniki raportu potwierdzają, że Effect Glass produkuje szyby zespolone wysokiej jakości,w atrakcyjnej cenie. Producenci stolarki przyznali także, że spółka oferuje najlepszą relację ceny do jakości. Badani przedsiębiorcy bardzo dobrze ocenili również dokonania firmy pod względem innowacyjności oraz najszerszej oferty produktowej na rynku - w obydwu tych kategoriach Effect Glass uplasowało się na podium.
Dobrze wypada ponadto analiza badań, przeprowadzonych wśród rzeczywistych odbiorców szkła specjalnego oraz szyb zespolonych tej firmy. Potwierdzają one bardzo wysoką ocenę producenta m.in. w zakresie jakości oraz najlepszej na rynku relacji jakości produktu do jego ceny.

- Jestem zadowolony z wyników raportu, przeprowadzonego wśród producentów okien – mówi Leszek Ciesek, właściciel Effect Glass S.A. - Z jednej strony pokazuje on realny progres, jaki osiągnęła nasza firma na przestrzeni ostatnich kilku lat, potwierdzony przez odbiorców, a więc najważniejszej dla nas grupy docelowej. Mamy szczególne powody do satysfakcji w zakresie bardzo istotnych dla producentów kryteriów, takich jak wysoka jakość produktów i najlepsza relacja jakości do ceny. Nie mniej ważne jest tych kilka obszarów, w których nie jesteśmy liderami - dodaje.

„Opinie producentów okien o dostawcach” - edycja 2015 - to aktualny raport z badań, przeprowadzonych wśród producentów okien na temat współpracy z dostawcami szyb, okuć oraz profili. Najistotniejszym celem badań jest zdiagnozowanie najważniejszych według producentów okien elementów współpracy z dostawcami. Ważny jest także fakt, że ze względu na systematyczne prowadzenie badań, możliwa jest ocena skuteczności działań realizowanych przez poszczególnych dostawców, porównując wyniki najnowszej edycji z rezultatami uzyskanymi na przestrzeni kilku ostatnich lat. Raport, jak co roku, przygotowała i opublikowała agencja badawcza Centrum Analiz Branżowych.

Źródło: EFFECT GLASS
Foto: EFFECT GLASS