czwartek, 25 czerwca 2015

Orzeł Polskiej Stolarki dla Wiceminister Ilony Antoniszyn-Klik

Dnia 23 czerwca 2015r., odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu oraz Dyrektora POiD z Iloną Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Konsorcjum POLSKIE OKNA I DRZWI, Prezes ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas spotkania Prezes POiD wręczył Pani Wiceminister nagrodę – Orła Polskiej Stolarki.

Ogłoszenie laureatów i wręczenie statuetek Orłów Polskiej Stolarki odbyło się podczas VI Kongresu Stolarki Polskiej. Z przyczyn formalnych, Wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik nie mogła tego dnia odebrać nagrody. Statuetkę otrzymała podczas spotkania z przedstawicielami Konsorcjum POLSKIE OKNA I DRZWI, którego liderem jest Związek POiD.

Nagroda przyznana Wiceminister Ilonie Antoniszyn-Klik to dowód uznania za aktywną działalność na rzecz rozwoju tego sektora gospodarki, a zwłaszcza za współpracę i wsparcie przy realizacji „Branżowego Programu Promocji POLSKIE OKNA I DRZWI”. Podczas spotkania, Pani Wiceminister z uznaniem wypowiadała się o współpracy z organizacjami branżowymi, podkreślając dużą rolę Związku POiD w przygotowaniu Branżowego Programu Promocji oraz zasługi tej organizacji na rzecz integracji sektora stolarki.

Za wsparcie udzielone BPP, przedstawiciele POiD wyróżnili także cały Departament Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki. Honorowy medal i dyplom odebrali jego przedstawiciele: Wicedyrektor – Ewa Swędrowska-Dziankowska i Radca – Andrzej Eliasz.

Dzięki bardzo dobrej kooperacji w ramach programu, możliwa była skuteczna promocja rodzimych rozwiązań na rynkach zagranicznych – mówi Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD. – Jak wielokrotnie podkreślali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, sektor stolarki budowlanej to jedna z kluczowych branż w całym Branżowym Programie Promocji. Dzięki uznaniu jej za „polską specjalność eksportową" i wpisaniu w BPP, skutecznie wsparliśmy budowanie polskiej marki stolarki budowlanej w Europie. Kontynuacja podjętych działań pozwoli na jeszcze efektywniejsze dotarcie do kontrahentów zagranicznych, a nadzór merytoryczny POiD gwarantuje realizację programu zgodnie z oczekiwaniami polskich przedsiębiorców – dodaje.

Związek Polskie Okna i Drzwi wraz z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi utworzył Konsorcjum, które zabiega o ponowne uznanie stolarki za polską specjalność eksportową w kolejnej edycji BPP. Jak zdradziła Ewa Swędrowska-Dziankowska, ostateczna lista sektorów objętych wsparciem z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój powinna być znana do końca lipca. Już teraz Związek POiD, jako reprezentant branży polskiej stolarki budowlanej, został zaproszony do konsultacji branżowych.

Ministerstwo Gospodarki od wielu lat jest partnerem Związku Polskie Okna i Drzwi. Resort ten wspiera działania podejmowane przez POiD, m.in. w ramach zakończonego już „Branżowego Programu Promocji POLSKIE OKNA I DRZWI” na lata 2013-2015 czy kolejnych edycji Kongresu Stolarki Polskiej.

Źródło: Związek POiD
Foto: Związek POiD