czwartek, 7 maja 2015

POiD stara się o środki na promocję polskich firm za granicą

Polskie specjalności eksportowe to perspektywiczne sektory krajowej gospodarki, które dzięki środkom unijnym będą promowane na rynkach zagranicznych. Związek POiD złożył wniosek do Ministerstwa Gospodarki o ponowne włączenie do tego grona branży stolarki budowlanej.

Uznanie branży stolarki budowlanej za polską specjalność eksportową otworzy spore możliwości promowania na rynkach zagranicznych dla krajowych przedsiębiorstw i ich produktów. O finalnym kształcie i liście sektorów objętych wsparciem z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zadecyduje Ministerstwo Gospodarki.

Związek POiD, zrzeszający producentów, dostawców i dystrybutorów stolarki budowlanej, prowadzi działania na rzecz rozwoju reprezentowanej przez siebie branży. Doprowadziły one m.in. do udziału sektora stolarki w pilotowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Branżowym Programie Promocji „POLSKIE OKNA I DRZWI”. Dzięki inicjatywom POiD, polscy producenci mogli uczestniczyć w działaniach promocyjnych na rynkach zagranicznych w latach 2013-2015.

Branża stolarki budowlanej ponownie stanęła przed szansą, jaką niesie za sobą Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. POiD, w odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki, w kooperacji z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przygotował raport na temat potencjału reprezentowanego przez siebie sektora. Podpisano także list intencyjny między POiD, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Powołano w ten sposób Konsorcjum, które stara się o uznanie stolarki za polską specjalność eksportową i, co za tym idzie, o pozyskanie środków na promocję firm za granicą.

Jeśli nasz sektor zostanie uznany za polską specjalność eksportową, to Konsorcjum wystartuje w zrealizowanym przez Ministerstwo Gospodarki przetargu na obsługę Branżowego Programu Promocji – mówi Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD.

W listopadzie 2014 roku POiD złożył również w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wniosek o ustanowienie programu sektorowego dla budownictwa dla prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i technologiami.

Źródło: Związek POiD
Foto: Związek POiD