środa, 13 maja 2015

Fasada Parametryczna Schüco nagrodzona Red Dot Award 2015!

W bieżącym roku spośród kilku tysięcy zgłoszeń z 56 krajów świata, kapituła konkursu Red Dot Design Award wybrała System Fasad Parametrycznych Schüco. Rozwiązanie określane przez ekspertów jako „rewolucja 4.0” w projektowaniu fasad pozwala na szybszą i bardziej ekonomiczną realizację powłok o strukturze 3D.

System Fasad Parametrycznych Schüco to pierwsza na skalę rynku kompletna platforma cyfrowo-technologiczna, która stwarza niedostępne dotąd możliwości powtarzalnej produkcji powłok budynków o skomplikowanej geometrii. Dotychczas realizacja fasad 3D wiązała się z potrzebą ponoszenia wysokich nakładów i długim czasem realizacji. System Fasad Parametrycznych otwiera nowe horyzonty precyzyjnego wytwarzania zindywidualizowanych powłok budynków nawet na skalę seryjną. Jury doceniło nowe rozwiązanie przede wszystkim z uwagi na „unikatowość w masowości”, przyznając mu wyróżnienie „Honourable Mention” w kategorii „Red Dot Award: Product Design 2015”. Nagroda ta jest przyznawana produktom i rozwiązaniom wyróżniającym się wyjątkowym wzornictwem i precyzją wykonania.

Rewolucja „4.0” w projektowaniu fasad
Trzonem systemu Fasad Parametrycznych Schüco jest biblioteka „inteligentnych” modułów fasadowych, które stanowią wtyczki do programów obsługujących pliki w formacie CAD. Na etapie pracy z oprogramowaniem architekt może łączyć elementy w dowolne konstrukcje. Zależnie od zamysłu, modułom można nadawać różne funkcje, wstawiać w nie przezierne lub nieprzezierne wypełnienia, integrować z modułami fotowoltaicznymi z oferty Schüco i poddawać wielokrotnym modyfikacjom. Program zapamiętuje wprowadzane zmiany i automatycznie przeprowadza testy technicznej wykonalności. Dzięki temu architekt może skoncentrować się na kreacji. Moduły mogą być parametryzowane indywidualnie lub globalnie – w skali całego modelu 3D fasady. Dzięki narzędziom symulacyjnym model można uzupełniać o opcjonalne ulepszenia. Ponadto program dostarcza czytelną prezentację kosztów produkcji i ewentualnych zmian, co pozwala na monitorowane efektywności ekonomicznej inwestycji. W taki sposób powstaje łańcuch danych, który jest przenoszony bezpośrednio na produkcję.

Precyzyjne wykonawstwo
System Fasad Parametrycznych zapewnia sukces wszystkim uczestnikom procesu wytwarzania fasady (architektom, wykonawcom, montażystom). Aby wykluczyć błędy przy odczycie rysunków technicznych, dla każdego projektu powstaje kompletny model 3D fasady. Już na etapie projektowania, do każdego elementu przypisywany jest indywidualny kod CNC maszyny. Dzięki temu znika potrzeba indywidualnego programowania poszczególnych obróbek, co jest często źródłem błędów produkcyjnych. Platforma ułatwia również montaż fasady na placu budowy. Na każdym komponencie umieszczony jest kod, który pozwala na odpowiednie zmontowanie ze sobą poszczególnych elementów konstrukcji. W ten sposób cały proces przebiega w niemal zautomatyzowany sposób, wykluczający opóźnienia czy korekty.

Przyznaniu nagrody Red Dot Design Award dla systemu Fasad Parametrycznych Schüco towarzyszą wyjątkowe okoliczności. Konkurs w tym roku obchodzi swoje sześćdziesięciolecie. W skład kapituły weszło 38 ekspertów z 25 krajów. Oficjalne rozdanie nagród nastąpi w dniu 29 czerwca 2015r.

Źródło: SCHÜCO
Foto: SCHÜCO