środa, 8 kwietnia 2015

MS więcej niż OKNA - lider energooszczędności

Firma MS więcej niż OKNA postanowiła zweryfikować swój sztandarowy produkt. Dokonała „demontażu” okna MS Evolution [pasywne] oraz zaprezentowała wszystkie zastosowane w nim rozwiązania technologiczne, aby klienci mogli świadomie, dysponując wszelkimi niezbędnymi danymi dokonać wyboru z rynkowej oferty.

Tym samym MS więcej niż OKNA chce udowodnić, że okno MS evolution [pasywne] słusznie określane jest przez dziennikarzy mianem „prawdopodobnie najcieplejszego okna w Europie”, prezentującego jednocześnie najlepszy stosunek ceny do parametrów ze wszystkich okien produkowanych seryjnie w segmencie Premium.

Po pierwsze szyby
Jednym z najważniejszych parametrów wpływających na termoizolacyjność okna jest współczynnik przenikania ciepła przez szyby. Okna MS evolution [pasywne] wyposażono w szybę SUPERtermo 0,5W/m2K, złożoną z trzech tafli szkła oddzielonych ciepłą, kolorową ramką międzyszybową CHROMATECH ultra (zbudowaną ze stali szlachetnej i kolorowego poliwęglanu) o współczynniku Ψ=0,035W/mK. Szyby zewnętrzne pokryto powłokami niskoemisyjnymi, a przestrzeń międzyszybową wypełniono argonem. Rozwiązanie to sprawia, że współczynnik przenikania ciepła dla szyby SUPERtermo wynosi Uos=0,5W/m2K. Natomiast standardem stosowanym na rynku są wkłady trzyszybowe o współczynnikach 0,6 i 0,7W/m2K oraz wkłady dwuszybowe 1,0W/m2K.

Produkty MS więcej niż OKNA wykonywane są w oparciu o szkło termo-float ExtraClear, w którym stosuje się jaśniejszą powłokę niskoemisyjną ClimaGuard Premium2. Rozwiązanie to sprawia, że współczynnik przenikania energii słonecznej g oraz współczynnik przenikania światła L przewyższają standardy rynkowe. Zastosowanie nowej, jaśniejszej powłoki w szybach SUPERtermo 0,5W/m2K pozwala na uzyskanie parametru g=53% zarówno dla pakietów szybowych o grubości szkła 3mm (L=75%), jak i 4mm (L=74%).

Po drugie okucia
Ilość, umiejscowienie, wytrzymałość oraz rodzaj rygli to jedne z ważniejszych wyznaczników bezpieczeństwa antywłamaniowego okien. Stosowane przez konkurencję standardowe okucia w postaci rygli litych, bądź rygli rolkowych, w oknach MS evolution [pasywnych] zostały zastąpione przez skuteczniejsze rygle grzybkowe. Dzięki charakterystycznemu kapeluszowi, współpracującemu z zaczepami antywyważeniowymi, po zamknięciu skrzydła praktycznie eliminuje się możliwość podważenia okna. Zaczepy przykręcane są w trzech najbardziej newralgicznych miejscach, czyli w narożnikach okna. Maksymalny odstęp pomiędzy punktami ryglowania wynosi ok. 700mm, zapewniając pewne ryglowanie. W przypadku konkurencyjnych rozwiązań odległości te sięgają nieraz 800mm lub więcej. Ważną rolę bezpieczeństwa antywłamaniowego okna MS evulution [pasywnego] odgrywa również klamka METZ z systemem Secustic blokującym okucia. Poprzez zmianę położenia klamki przesuwamy okucia, jednakże z drugiej strony okna będzie to niemożliwe. W przypadku gdy intruz spróbuje od zewnątrz przesunąć rygiel, system Secustic zablokuje taką próbę otwarcia okna.

Po trzecie profile
Okna MS evolution [pasywne] produkowane są z niemieckich, 6-komorowych profili Salamander o szerokości 92mm. Zastosowanie uszczelki środkowej oraz innowacyjnego wzmocnienia termicznego SteelPUR® sprawia, że są one cieplejsze niż konkurencyjne systemy 88, 90 i 92 z wkładkami termicznymi. Elementem konstrukcyjnym w opatentowanej przez MS więcej niż OKNA technologii konstruowania skrzydeł okiennych są dwa stalowe elementy. Między nimi znajduje się piana poliuretanowa, natomiast elementem łączącym jest rozpórka z kompozytu poliestrowo-szklanego. Dlatego wzmocnienie termiczne SteelPUR® nie tylko poprawia izolacyjność termiczną stolarki otworowej, ale zwiększa także sztywność i wytrzymałość. Opracowana przez inżynierów MS więcej niż OKNA technologia, jako pierwsza na rynku pozwalała na stosowanie wzmocnień nie tylko w skrzydłach i ramach okiennych, ale także w słupkach ruchomych i stałych. Dzięki niej nawet okna wieloskrzydłowe mogą być pasywne.

Większość dostępnych rozwiązań ogranicza się do okien białych, podczas gdy okna MS evolution [pasywne] produkowane są w pełnej palecie kolorów, a ich trwałość została potwierdzona podczas ekstremalnych testów klimatycznych.

Źródło: M&S
Foto: M&S