poniedziałek, 16 lutego 2015

„Opór ma sens” – kampania antywłamaniowa w Niemczech

Firma Roto rozpoczęła w Niemczech kampanię antywłamaniową "Opór ma sens". Celem akcji jest zachęcenie konsumentów do konkretnych inwestycji w okna, a także dostarczenie partnerom rynkowym bodźców do rozwoju. Oficjalny start kampanii ogłoszono podczas 9. Międzynarodowej Konferencji Prasowej, zorganizowanej pod koniec ubiegłego roku przez dywizję Technologii okien i drzwi.


Straty materialne i psychiczne
Zdaniem dyrektora marketingu, Udo Pauly'ego, Niemcy słusznie są nazywane „rajem dla włamywaczy”. Od 2008r. liczba włamań systematycznie wzrasta. W 2013r. było ich 150 tysięcy. Wskaźnik wyjaśnionych spraw jest niski i wynosi tylko 15,5 proc.

Skutkiem włamań są straty materialne, szacowane przez niemiecki sektor ubezpieczeń w 2013r. na 480 milionów euro. Ponadto kradzież pamiątek i osobistych przedmiotów często prowadzi do niepowetowanych strat. Zdaniem eksperta równie istotna jest głęboka i często długotrwała trauma, którą odczuwa ofiara.

Wzrost przestępczości sprawił, że do akcji włączyły się media. Od połowy 2013r. intensywnie zajmują się tym tematem. Problem omawiany jest również na konferencjach ministerstwa spraw wewnętrznych, wdrożono państwowy program wsparcia odpowiednich rozwiązań budowlanych w formie kredytów i dotacji z banku rozwoju KfW. To źródło korzyści dla branży stolarki, ponieważ, to okna i drzwi złodzieje wybierają najczęściej, aby dostać się do wnętrza.

Konsekwentna strategia
Dla ludzi z branży to dobra okazja, by wytworzyć popyt oraz sprzedać produkty o większej wartości. Zdumienie budzi u eksperta ds. marketingu Roto dotychczasowa ich bierna postawa. Roto zamierza zmienić ten stan poprzez ogólnokrajową kampanię dotyczącą okien fasadowych i dachowych odpornych na włamanie, skierowaną do użytkowników okien. Kampania aktywnie angażuje partnerów rynkowych, a tym samym stanowi kontynuację strategii firmy „Blisko klienta”.

Kampania antywłamaniowa Dywizji Technologii okien i drzwi oraz Okien dachowych i systemów solarnych Roto w Niemczech to nowoczesna koncepcja marketingowa. Niesie jasny przekaz, oferuje pakiety działań sieciowych i wspiera profesjonalną przedsprzedaż. Jak wyjaśnił Udo Pauly, głównym punktem kampanii jest mikrostrona www.quadro-safe.com, zawierająca niezbędne informacje, materiały do pobrania oraz linki do zarejestrowanych producentów okien i drzwi.

Dwa bloki i dokładny timing
Realizacja kampanii „Opór ma sens” przebiega kilkuetapowo. Od listopada 2014r. Roto informowało o kampanii prasę branżową oraz zachęcało do udziału producentów i dealerów okien. Dla zaangażowanych w kampanię firm przygotowano pakiety informacyjne, ułatwiające pracę w punkcie sprzedaży. Od lutego 2015r. rozpoczęła się w Niemczech komunikacja do użytkowników okien.

Dobre powody, by wziąć udział w kampanii
W oknach fasadowych kampania Roto Quadro Safe opiera się na uniwersalnej grupie produktowej, jaką są okucia rozwierno-uchylne Roto NT. Rozwiązania, które stanowią skuteczną ochronę przed włamywaczami to: klamki okienne zamykane na klucz, zabezpieczenie klamki przed przewierceniem od zewnątrz, grzybkowe rolki ryglujące oraz zaczepy antywyważeniowe.

Dla producentów okien z okuciami Roto kampania jest szansą na zwiększenie obrotów dzięki pozyskaniu nowych klientów oraz sprzedaży dodatkowych usług. Inne korzyści udziału w kampanii Roto to odróżnienie się od konkurencji oraz poprawa wizerunku przez wykazanie się specjalistycznymi kompetencjami.

Jak widać, istnieje cały szereg dobrych powodów, by wziąć udział w kampanii Roto oraz zachęcić konsumentów do stawienia oporu włamywaczom – podsumował Udo Pauly.

Źródło: ROTO
Foto: ROTO