poniedziałek, 1 grudnia 2014

Stolarka a ubezpieczenie. ERGO Hestia radzi jak zabezpieczyć mienie.

Ubezpieczenie nieruchomości zapewnia spokój. W przypadku szkody uzyskamy rekompensatę. Do otrzymania wypłaty odszkodowania nie wystarczy jednak tylko podpisana polisa. Należy odpowiednio zabezpieczyć się przed włamaniem, zgodnie z zapisami w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Chociaż ilość stwierdzonych przez Policję kradzieży z włamaniem od 2010r. zmalała, to nadal jest to stosunkowo wysoki poziom. Okres jesienno-zimowy ułatwia złodziejom działanie, gdyż dni są krótsze. Eksperci ERGO Hestii radzą, jak dobrze zabezpieczyć mienie.

Jak zabezpieczyć mienie przechowywane w mieszkaniu lub domu?
Eksperci ERGO Hestii podpowiadają, które z wymaganych ogólnymi warunkami ubezpieczenia obowiązki, zazwyczaj powodują brak możliwości wypłaty odszkodowania oraz jak ich właściwie dopełnić.

- W trakcie procesu likwidacji, każdą szkodę weryfikujemy pod kątem tego, w jaki sposób dane zabezpieczenie lub jego brak miało wpływ na jej powstanie. Bierzemy pod uwagę np. to czy domownicy byli w domu i jakie były okoliczności całego zdarzenia – tłumaczy Anita Zygarowska, Specjalista ds. Likwidacji Szkód w ERGO Hestii.

Drzwi zewnętrzne - tylko pełne!
Wejście do domu lub mieszkania powinno być zabezpieczone prawidłowo zamontowanymi, pełnymi drzwiami zewnętrznymi. Drzwi powinny być zamknięte na minimum dwa zamki wielozastawkowe lub jeden posiadający certyfikat wykonania zgodnie z klasą odporności na włamanie lub zamek wielopunktowy.

Nie zapomnij o garażu!
Trzeba zadbać ponadto o wejście do garażu, piwnicy lub pomieszczenia gospodarczego. Każde z takich pomieszczeń powinno być zabezpieczone drzwiami zamkniętymi na przynajmniej jeden zamek wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową, elektryczny system zamykania lub inny system zabezpieczenia posiadający klasę odporności na włamanie, z wyłączeniem wejść stanowiących jednocześnie wejście do domu jednorodzinnego.

Pamiętaj o zamknięciu balkonu!
Drzwi balkonowe, tarasowe o konstrukcji drzwi balkonowych powinny być prawidłowo osadzone. Drzwi rozszczelnione lub uchylone nie są uznawane za zamknięte.

- Przy każdej szkodzie kradzieżowej występujemy o notatkę Policji, która powinna być powiadomiona o zdarzeniu przez Poszkodowanego. W przypadku kiedy brakuje jednoznacznych śladów wskazujących na włamanie, dopiero po otrzymaniu notatki lub zleceniu wglądu w akta Policji, możliwe jest wydanie decyzji w sprawie – zaznacza Anita Zygarowska, Ekspert ERGO Hestii.

Źródło: ERGO Hestia
Foto: ERGO Hestia