wtorek, 2 grudnia 2014

Ciepłe i bezpieczne drzwi wejściowe

Podczas wyboru drzwi wejściowych należy zwrócić uwagę nie tylko na ich wygląd, ale i parametry związane z bezpieczeństwem i izolacyjnością cieplną. Warto wiedzieć, jak stolarka drzwiowa powinna być wyposażona, aby spełniała te wymagania.

W nowoczesnych budynkach sprawą kluczową jest energooszczędność, która pozwala redukować koszty ich utrzymania. Dlatego istotna jest izolacyjność cieplna drzwi wejściowych. Zależy ona od konstrukcji oraz okuć, które umożliwiają nie tylko otwieranie i zamykanie skrzydła drzwiowego, ale również podnoszą szczelność przylegania skrzydła do ościeżnicy.

W domu energooszczędnym należy wyeliminować mostki termiczne. W drzwiach wejściowych punktem wymagającym dobrej izolacji jest próg. Dobrze więc drzwi wejściowe z drewna lub PVC wyposażyć w ciepły próg Roto Eifel TB, dostępny w 15 wariantach szerokości (40-140mm).

Próg jest wytwarzany z odpornych na promieniowanie UV, wysokoudarowych profili PVC. Posiada przegrodę termiczną pozwalającą uzyskać korzystny przebieg izoterm na styku posadzki wewnątrz i na zewnątrz. Ogranicza to zjawisko skraplania się pary wodnej i zawilgocenia od wewnątrz, a tym samym ryzyko tworzenia się pleśni. Zaletą jest ponadto niska wysokość takiego progu, wynosząca 20mm.

Lepszy efekt można uzyskać przez zastosowanie dodatkowo automatycznego uszczelnienia Texel. Zbudowane jest ono ze zintegrowanych komór, silikonowych profili oraz uszczelek szczotkowych. Podczas zamykania drzwi wysuwa się silikonowa uszczelka, która wypełnia przestrzeń pod skrzydłem przy samej podłodze. Uszczelnienie nadaje się do drzwi bezprogowych ze wszystkich systemów PVC z rowkiem okuciowym Euro 16mm.

Kilka funkcji w jednym zamku
Poziom ochrony drzwi wejściowych zależy w dużym stopniu od okuć. Ciekawym rozwiązaniem jest wielopunktowy zamek Roto DoorSafe, ryglujący drzwi w kilku punktach. Składa się on z zamka głównego, rygli dodatkowych i elementów na ościeżnicy, w których się one zakotwiają. Standardowo są to haki, bolce lub rolki ryglujące umieszczone w trzech albo w pięciu punktach. Bardziej wymagający użytkownicy mogą wybrać ryglowanie łączone z dwóch elementów (hako-bolce). Liczbę i typ zabezpieczeń można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Samo ryglowanie zamka odbywa się przez przekręcenie klucza lub uniesienie klamki.

Nie trzeba o tym pamiętać, jeśli drzwi wyposażone zostaną w komfortowy, automatyczny zamek wielopunktowy Roto DoorSafe Tandeo. Dzięki niemu drzwi ryglują się automatycznie w trzech punktach po domknięciu skrzydła. Aby je otworzyć, należy użyć klucza. Stałe, automatyczne ryglowanie trzypunktowe zapobiega wypaczaniu się drzwi.

Większą wygodę zapewni zamek elektromechaniczny Eneo C/CC. Pozwala on otwierać drzwi na kilka sposobów - pilotem lub przy pomocy systemu kontroli dostępu (klawiatury z kodem, Bluetooth w naszym telefonie komórkowym, odcisku linii papilarnych lub skanu tęczówki oka).

Po zamknięciu drzwi, elektryczny zamek rygluje je automatycznie. Od wewnątrz drzwi otwiera się po naciśnięciu przycisku. W każdej chwili do zamknięcia i otwarcia drzwi można użyć klucza.

Drzwi wejściowe są zazwyczaj stosunkowo ciężkie. Wymagają one więc mocnych zawiasów, takich jak np. Roto Solid PS 27, które mogą unieść skrzydła o wadze do 120kg. Zawiasy te posiadają opatentowane zabezpieczenie przed zdjęciem lub podważeniem skrzydła oraz osłonkę zabezpieczającą przed demontażem. Trzpienie zapobiegają odkręceniu zawiasów, a samosmarujące tuleje eliminują konieczność konserwacji.

Źródło: Roto
Foto: Roto