piątek, 18 lipca 2014

Związek Polskie Okna i Drzwi integruje polski sektor budownictwa

Związek Polskie Okna i Drzwi
Związek Polskie Okna i Drzwi w kooperacji ze stowarzyszeniami z polskiego sektora budowlanego, złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ofertę na przygotowanie studium wykonywalności programu sektorowego. Dokument ten jest dużym posunięciem w stronę utworzenia programu sektorowego dla polskiej branży budownictwa.

Celem programu sektorowego jest finansowanie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach związanych z konkretnym sektorem gospodarki. Jest on tworzony, jako odpowiedź na potrzeby firm z określonej branży. W ramach programu sektorowego ogłaszane są nabory wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Są one otwarte dla wszystkich przedsiębiorstw, w tym także tych, które funkcjonują w ramach konsorcjów obejmujących podmioty reprezentujące wskazaną dziedzinę gospodarki. Ofertę na studium wykonalności przygotowało ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., natomiast podmiotem prawnym, który ją złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju był Związek Polskie Okna i Drzwi.

Utworzenie programu ma pomagać w umacnianiu konkurencyjności polskiego sektora budowlanego na rynkach zagranicznych poprzez podnoszenie jakości wyrobów oraz procesów budowlanych, a także rozwój potencjału intelektualnego i technicznego budownictwa w kraju.

Razem jesteśmy silni. Wspólnie możemy zdziałać dużo dobrego dla polskiej branży związanej z szeroko pojętym budownictwem – tłumaczy Paweł Wróblewski, dyrektor Związku POiD – Związek Polskie Okna i Drzwi dąży do ciągłego podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej stolarki budowlanej. Zdajemy sobie jednak sprawę, że tylko działając w szerokiej koalicji firm, instytucji i organizacji związanych z budownictwem, mamy szansę na stworzenie w naszym kraju prawdziwej potęgi. Dlatego zdecydowaliśmy się wystąpić w roli instytucji, która integruje i dopinguje do działania środowisko – dodaje.

W inicjatywie, oprócz firm zrzeszonych w Związku Polskie Okna i Drzwi, biorą udział, m.in. organizacje należące do Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (PPTB), Polskiej Platformy Technologicznej Zielonej Energii oraz inne organizacje branżowe.
Zgodnie z harmonogramem, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rozpoznanie, ocenę oraz podpisanie umów z wybranymi wnioskodawcami ma 60 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia naboru ofert, czyli od 11 lipca 2014 roku.

Źródło: POiD
Foto: POiD