piątek, 11 lipca 2014

Zdrowe mieszkanie - badania VELUX

O zrównoważonym budownictwie mówi się sporo, chociaż kwestie wpływu budynku na zdrowie ludzi ustępują miejsca energooszczędności i ochronie środowiska. Jak pokazują badania przeprowadzone przez PBS na zlecenie VELUX, Polacy zauważają braki związane z klimatem wewnętrznym w mieszkaniach i zwracają na to uwagę przy zakupie nowej nieruchomości.Jak wynika z badań prawie 2/3 Polaków (63 procent) twierdzi, że w ich mieszkaniach występują czynniki związane z klimatem wewnętrznym, które mają zły wpływ na ich samopoczucie. Najczęściej (30 procent) dokucza nam wysoka temperatura latem oraz zbyt niska zimą (29 procent). Co czwarty badany wymieniał takie czynniki jak wysoki poziom hałasu oraz mała ilość światła dziennego. Inne Na nasze samopoczucie wpływają ponadto wentylacja ( 21 procent badanych) oraz zbyt suche (17 procent) lub zbyt wilgotne (15 procent) powietrze.

- Ważne jest, aby już na etapie projektowania budynku wziąć pod uwagę czynniki związane z klimatem wewnętrznym, czyli dostęp do światła dziennego, zapewnienie świeżego powietrza, odpowiedniej temperatury czy niski poziom hałasu – twierdzi Monika Kupska-Kupis, architekt VELUX Polska. - W dzisiejszych czasach wyzwaniem jest zaprojektowanie budynku nie tylko energooszczędnego i ekologicznego, lecz także zdrowego dla ludzi. Dotyczy to zarówno nowych budynków, jak i modernizacji już istniejących – dodaje.

- Przez bardzo wiele lat klimatem wewnętrznym zajmowali się głównie inżynierowie branżowi – projektanci wentylacji i oświetlenia elektrycznego. Wprowadzenie do projektowania założeń architektury zrównoważonej to kamień milowy w zmianie podejścia do tworzenia budynków. I nie mówimy tutaj tylko o efektywności energetycznej i ochronie środowiska naturalnego, ale również o uwzględnieniu szerokiego spectrum potrzeb człowieka i parametrów zewnętrznych, jakie go ukształtowały i są mu potrzebne do życia – dodaje profesor Elżbieta Dagny Ryńska z Katedry Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Jakie skutki może mieć zły klimat wewnętrzny na zdrowie mieszkańców?
- Zarówno zbyt wysoka jak i zbyt niska temperatura w mieszkaniu nie sprzyja zdrowiu, zwłaszcza jeśli towarzyszy im niska wilgotność powietrza. Przy temperaturze powyżej 21oC bardziej wysychają śluzówki dróg oddechowych, co powoduje zmniejszenie odporności miejscowej i narażenie na infekcje wirusowe i bakteryjne – wyjaśnia dr Katarzyna Bukol-Krawczyk, internista z Centrum Medycznego ENEL-MED. - Konieczny dla zdrowia i dobrego samopoczucia jest też dostęp do świeżego powietrza i światła dziennego, gdyż oprócz temperatury, ma on wpływ na koncentrację, zdolności umysłowe oraz stan psychiczny ludzi - podkreśla.

Nieprawidłowy klimat wewnętrzny, a przede wszystkim zła jakość powietrza, mogą powodować zespół dolegliwości określany mianem syndromu chorego budynku. Występuje on u co najmniej 20-25 procent osób długotrwale przebywających w pomieszczeniach.

- Najczęściej zgłaszane objawy to bóle i zawroty głowy, omdlenia, uczucie duszności, mdłości, objawy przemęczenia, podrażnienia błon śluzowych, nosa, gardła i śluzówek oczu. Dotyczą głównie budynków biurowych, ale podobne symptomy mogą pojawiać się również w budynkach mieszkalnych – komentuje dr Bukol-Krawczyk.

Polacy zapytani o pojawienie się u nich jakichkolwiek objawów, które mogą być związane z klimatem wewnętrznym, najczęściej wskazywali na bóle głowy (20 procent) oraz poczucie przemęczenia, osłabienia (17 procent). Co dziesiąta osoba skarży się na problemy z koncentracją, podobna ilość na poczucie duszności. Osiem procent badanych twierdzi, że w związku z przebywaniem w domu pojawiają się u nich reakcje alergiczne, podobny odsetek zwraca uwagę na podrażnienia śluzówek oczu, nosa lub gardła, zawroty głowy lub omdlenia.

Aż 94 procent respondentów podkreśla, że przy wyborze nowej nieruchomości zwraca uwagę na czynniki gwarantujące dobry klimat wewnętrzny. Dla pozostałych 6 procent nie jest to ważne. Ponad połowa respondentów wskazała na właściwą izolację akustyczną oraz termiczną. Dla prawie połowy badanych (48 procent) istotna jest wielkość okien, 43 procent zwraca uwagę na łatwość dostępu do okien, a 40 procent na ich rozmieszczenie względem stron świata. Dla 44 procent ważny jest dobry bilans energetyczny oraz jakość powietrza we wnętrzu, jak również właściwa wentylacja (43 procent).

Co na to deweloperzy?
Firmy deweloperskie są zobligowane do rozpatrywania wielu z powyższych czynników przez przepisy prawa budowlanego. Zawsze można jednak zrobić więcej.

- Śledzimy uważnie nowe trendy w budownictwie i przyglądamy się tendencjom w budownictwie zrównoważonym, w tym np. możliwości uzyskania zielonego certyfikatu dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego w systemie BREEAM. Dla naszej firmy kwestie komfortu mieszkania, rozumiane także przez pryzmat zdrowego budynku są bardzo istotne - twierdzi dr inż. Rafał Dybicz, kierownik projektu w firmie Dolcan Plus S.A.

- Z ankiet przeprowadzanych wśród klientów, którzy zdecydowali się na zakup nieruchomości wynika, że czynnikiem decydującym pozostaje nadal cena i wciąż pokutuje przeświadczenie, że zdrowe, zielone budownictwo to jedynie moda, często kosztowna, ale niemająca realnego przełożenia na codzienne funkcjonowanie w mieszkaniu – zauważa Rafał Dybicz.

Zdrowe, ekologiczne budownictwo nie musi być kosztowne. Wszystko zależy od stopnia zaawansowania zastosowanych przez dewelopera rozwiązań.

- Mając na uwadze zapewnienie zdrowego klimatu w budynku oraz jego otoczeniu deweloper może skoncentrować się na prostych rozwiązaniach, jak np. kształtowanie zieleni wokół budynku, czy odpowiednie ustawienie elementów elewacji, które zapewnią większy dostęp do światła dziennego – twierdzi Rafał Dybicz.

Rozsądne wykorzystanie prostych rozwiązań nie musi zatem podrażać kosztów mieszkania, a na pewno wpłynie na komfort i zdrowie mieszkańców.

- Ludzie podświadomie odczuwają dyskomfort przebywania w budynku, jednak z uwagi na brak powszechnej wiedzy, o tym, jakie parametry powinny spełniać nasze mieszkania – nie zawsze potrafią trafnie określić, co powoduje złe samopoczucie – zaznacza prof. Elżbieta Dagny Ryńska. - Z tego wynika nieufność do proponowanych rozwiązań, które wydają się jedynie nowatorskim pomysłem projektanta i/lub dewelopera. Nawet jeżeli architekt wprowadzi konkretne rozwiązania do swojego projektu i zostaną one zrealizowane – to muszą przede wszystkim znaleźć nabywcę. To rynek tworzy zapotrzebowanie – dodaje.

- Klienci zwracają uwagę na czynniki mogące wpływać na klimat wewnętrzny, jednak często jest to nieświadome, związane raczej z kwestiami wygody lub estetyki, niż dotyczącymi zdrowia. Ważne jest dla nich przede wszystkim odpowiednie doświetlenie mieszkań – wielkość okien oraz usytuowanie mieszkania względem stron świata. Klienci zwracają także uwagę na poziom hałasu z zewnątrz budynku, dlatego chętniej wybierają mieszkania oddalone od głównej ulicy. – podkreśla Rafał Dybicz.

Jakie rozwiązania i wnioski na przyszłość?
Klimat wewnętrzny to kluczowy element wpływający na zdrowie i jakość życia, który powinien być brany pod uwagę przy projektowaniu budynków na równi z energooszczędnością i ochroną środowiska. Niezbędna jest także edukacja społeczna związana z parametrami, które go kształtują oraz wpływem klimatu wewnętrznego na zdrowie i samopoczucie ludzi. Warto pamiętać, że zdrowy budynek nie musi być droższy, a na pewno poprawi funkcjonowanie w nim. Wystarczą proste rozwiązania.

- Odpowiedzią na wyzwania współczesnego budownictwa może być koncepcja Domów Aktywnych, która zakłada tworzenie zdrowszych i bardziej komfortowych warunków życia przy ograniczeniu zużycia energii i wyeliminowaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne – podsumowuje arch. Monika Kupska-Kupis z VELUX.

Wdrażając wizję Domów Aktywnych spółka VELUX już od 2009r. realizuje działania pokazujące, że przyjęte rozwiązania są realne Projekt „Model Home 2020”, w ramach którego w pięciu krajach europejskich w różnych strefach klimatycznych powstało 6 domów aktywnych, które łączą dobrą charakterystykę energetyczną, komfort życia i atrakcyjność wizualną w jedną spójną całość. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że zrównoważone budownictwo oparte na koncepcji domu aktywnego jest szansą na ograniczenie zużycia energii oraz zapewnienie zdrowszych i bardziej komfortowych warunków życia, bez negatywnego wpływu na klimat i środowisko.

****
Badanie PBS „Znaczenie klimatu wewnętrznego w budynkach” zrealizowane na zlecenie VELUX, w ramach badania OmniPBS, na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich CAPI w dniach 13-15.06.2014 r.

Źródło: Velux
Foto: Velux