sobota, 17 maja 2014

Induline - bezpieczny system powłok dla stolarki otworowej

Bezpieczne systemy Remmers
Powłoki Remmers do okien i drzwi drewnianych cechują się bardzo niską emisyjnością.

Niskoemisyjność materiałów budowlanych będzie nabierać na znaczeniu, ponieważ coraz wyższe wymagania prawne są stawiane przed produktami, a konsumenci zwracają na tą kwestię coraz więcej uwagi. Także w przypadku okien i drzwi stosowane powinny być powłoki o niskiej emisyjności.

Wybierając systemy powłokowe Induline ich użytkownicy będą „po bezpiecznej stronie“. Firma Remmers zleciła badania emisyjności dla trzech najbardziej typowych systemów powłok, zgodnie ze schematem AgBB. Dzięki temu producenci stolarki okiennej i drzwiowej znakowanej symbolem CE mogą opierać się na odpowiednich, dotyczących produktu deklaracjach do rozdziału 4.6 zharmonizowanej normy dla produktów budowlanych EN 14351-1. Instytut Badawczy EPH w Dreźnie przyznał systemom powłokowym „Okna drewniano-aluminiowe“, „Czterowarstwowy system lazurujący do okien i drzwi“ oraz „Czterowarstwowy system kryjący do okien i drzwi“ firmy Remmers świadectwo emisyjności niestanowiącej zagrożenia dla zdrowia ludzi. Emisyjności wszystkich systemów Induline mieściły się w każdym momencie w przedziałach bliskich granicy wykrywalności lub nawet poniżej niej. Nawet w niekorzystnych warunkach, jakie symulowano w seriach testów 28-dniowych produkty Induline nie wydzielały żadnych toksykologicznie istotnych substancji szkodliwych.

Źródło: Remmers
Foto (c): Remmers