czwartek, 22 maja 2014

Energooszczędne okna dachowe

Energooszczędne okna dachowe
Od stycznia obowiązują nowe wymagania techniczne jakie musi spełniać budynek. Zawierają one także wytyczne dla okien. Celem jest poprawa efektywności energetycznej obiektów i dostosowanie do wymogów unijnych. Na co zwrócić uwagę przy zakupie okien dachowych do budynku energooszczędnego?

- Okna są ważnym elementem energooszczędnego domu. Jednak przez wiele osób traktowane są głównie jako źródło strat ciepła. Tymczasem mogą odgrywać ważną rolę w pozyskiwaniu energii cieplnej ze słońca. Kluczowy jest odpowiedni projekt domu oraz dobór okna o właściwych parametrach izolacyjności, zdefiniowanych w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W efekcie natomiast liczy się nie tylko ochrona przed stratami ciepła, ale bilans energetyczny – tłumaczy Sławomir Łyskawka, dyrektor techniczny VELUX Polska.

Odpowiedni projekt
Przy budowie domu energooszczędnego najważniejszy jest dobry projekt architektoniczny, uwzględniający usytuowanie domu względem stron świata oraz optymalne wykorzystanie światła dziennego i ciepła ze słońca. Wiąże się to z doborem właściwych okien, zależnie od ich usytuowania geograficznego. Energia słoneczna jest bowiem istotnym źródłem energii w budynkach zrównoważonych.
Najwięcej światła dziennego dostaje się przez okna od strony południowej. Taka stolarka może być źródłem dodatkowego ciepła i czynnikiem wpływającym na obniżenie kosztów ogrzewania zimą. Nie trzeba obawiać się zbytniego przegrzania pomieszczeń w okresie letnim. Wystarczy zainstalować markizy, które chronią przed przegrzewaniem i mogą zatrzymać do 73 procent promieni cieplnych.

Parametry okna
Poszukując okien energooszczędnych należy zwrócić uwagę na ich parametry, tzn. współczynnik przenikania ciepła okna Uw oraz przepuszczalność energii promieniowania słonecznego g. Nowe warunki techniczne obowiązujące od 2014r. opisują maksymalne wartości. Według rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju współczynnik przenikania ciepła okna Uw będzie systematycznie obniżany i od 2014r. dla okien dachowych nie może być wyższy niż 1,5 (W/m2K), natomiast w styczniu 2021r. nie powinien przekraczać 1,1 (W/m2K). Obecnie większość producentów osiągnęła standard wymagany przepisami, jednak wyzwaniem będzie redukcja współczynnika do wartości określonej w przepisach za osiem lat.
Wielu producentów stolarki okiennej posiada już ofercie okna energooszczędne, jednak zazwyczaj są to produkty specjalistyczne, droższe od tzw. oferty standardowej. Zmiany legislacyjne zmierzają w kierunku zaostrzenia wymagań wobec masowej oferty okien.

W przypadku VELUX, dzięki innowacyjnej technologii ThermoTechnologyTM zapewniającej lepszą izolacyjność cieplną, udało się już obniżyć współczynnik przenikania ciepła do wartości 1,3 (W/m2K), zatem okna VELUX linii Standard Plus i Premium już teraz zbliżyły się do standardów, które będą obowiązywały w 2021 r.

Liczy się bilans
- Istotne jest spojrzenie na efektywność energetyczną poprzez pryzmat bilansu energetycznego, uwzględniające nie tylko energooszczędność okna, lecz także jego zdolność do pozyskiwania energii cieplnej ze słońca. W przyszłości bowiem efektywność energetyczna będzie oceniania nie tyle pod kątem strat ciepła, ale również potencjalnych zysków ciepła z energii słonecznej – mówi Sławomir Łyskawka.

Biorąc pod uwagę bilans energetyczny nie jest łatwo uzyskać dla okna jednocześnie wysokie parametry jeżeli chodzi o współczynnik przenikania ciepła okna Uw i współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego g, ponieważ inaczej przedstawia się bilans w lecie i w zimie. Wysoki współczynnik g pozwala na pozyskiwanie energii słonecznej zimą i obecne rozporządzenie nie narzuca tutaj wymagań. Zaostrzeniu uległo wymaganie co do maksymalnej wartości współczynnika g latem, do wartości 0,35. Przedstawiona w rozporządzeniu formuła obliczania współczynnika g latem zmusza projektantów do stosowania przesłon na oknach, bez czego nie da się pogodzić wymagań w kontekście bilansu energetycznego.

Jak rozpoznać energooszczędne okna?
- Przy wyborze okien należy kierować się danymi technicznymi, które można sprawdzić w katalogach i ofertach handlowych. Każdy producent okien jest zobowiązany do dostarczenia oficjalnego dokumentu potwierdzającego deklarowane parametry tzn. deklaracji właściwości użytkowych. Poza tym w UE trwają prace nad propozycjami etykietowania energetycznego okien, podobnego do sposobu oznaczania, jaki znamy ze sprzętu AGD. To z pewnością ułatwi konsumentom wybór. Ponieważ okna kupujemy na długie lata, pamiętajmy o tym, że przepisy będą się zaostrzać, warto więc kupować wysokiej jakości okna o parametrach lepszych niż wymagane prawem minimum – dodaje Sławomir Łyskawka.

Źródło: Velux
Foto (c): Velux