środa, 26 lutego 2014

Jak walczyć z infekcjami? Dobry klimat wewnętrzny

Okna dachowe Velux
Odporność na antybiotyki staje się faktem. Prawdopodobnie trzeba będzie sięgnąć po nowe sposoby walki z infekcjami. W opublikowanym niedawno artykule dr Richard Hobday, przekonuje, że główną bronią powinno być zapewnienie zdrowego klimatu wewnątrz budynków – z dostępem do światła dziennego i świeżego powietrza.

Odporne na leki bakterie oraz trudne do zwalczenia patogeny stanowią rosnące ryzyko dla zdrowia ludzi. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przewiduje, że, świat zmierza do ery poantybiotykowej, w której lekarstwa na wiele infekcji, niedługo mogą okazać się nieskuteczne.

Problem ten tłumaczy na łamach magazynu „Journal of Hospital Infection” dr Richard Hobday. Autor artykułu o zdrowiu w XXI w. („The Healing Sun: Sunlight and Health in the 21st Century”) przestrzega, że należy działać efektywniej, by uniknąć rozprzestrzeniania się infekcji. Jako skuteczne rozwiązanie wskazuje poprawę klimatu wewnątrz budynków.

Światło dzienne i świeże powietrze zabijają zarazki
30 proc. obecnych budynków nie gwarantuje zdrowych warunków klimatycznych. Informacje są niepokojące, ponieważ prawie 90 proc. czasu spędzamy wewnątrz pomieszczeń.

- Zanim odkryto antybiotyki, wysoki poziom wentylacji oraz dostęp do światła dziennego były ważnymi metodami zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji. Współcześnie nie kładzie się już takiego nacisku na zapewnienie zdrowego klimatu w pomieszczeniach. Przepisy z reguły promują dobrze wyizolowane i szczelne budynki, które oferują lepsze warunki energetyczne niż starsze obiekty, jednak nie gwarantują odpowiedniego dostępu do światła słonecznego i świeżego powietrza, co zwiększa ryzyko rozprzestrzenienia infekcji – wyjaśnia dr Richard Hobday. - W przyszłości, aby skutecznie walczyć z infekcjami, będziemy musieli zwracać większą uwagę na tworzenie zdrowego klimatu wewnątrz budynków, gdyż spędzamy w nich bardzo dużo czasu. Aby to osiągnąć potrzebny będzie znacznie wyższy, niż obecnie, poziom wiedzy – dodaje.

Należy zaostrzyć przepisy
Nie tylko dr Richard Hobday przedstawia swoje obawy. Także eksperci VELUX, lidera w produkcji okien dachowych, z niepokojem obserwują, jak na przestrzeni lat zmieniał się klimat wewnątrz budynków.

- Głównym problemem jest brak nacisku na tworzenie budynków o zdrowym klimacie wewnętrznym. Jednym ze sposobów na zwiększenie świadomości społecznej jest wprowadzenie bardziej rygorystycznych wytycznych w zakresie świeżego powietrza oraz dostępu do światła dziennego w budynkach. W chwili obecnej są one niewystarczające – tłumaczy Monika Kupska-Kupis, architekt w VELUX. - Sytuacja ta dotyczy zarówno nowych budynków, jak i renowacji już istniejących obiektów, z których większość będzie w użytkowaniu jeszcze przez wiele lat – dodaje.

Warto zaznaczyć, że Polacy dostrzegają wpływ światła dziennego na zdrowie, co deklaruje 85proc. respondentów biorących udział w ogólnopolskim badaniu (2) przeprowadzonym przez PBS na zlecenie VELUX. Ponad 63proc. z nas docenia rolę światła dziennego w poprawie nastroju. Zauważamy również jego wpływ na obniżanie objawów depresji (42,6proc.) czy efektywniejsze uczenie się (30proc.). Co trzeci badany chciałby zwiększyć liczbę lub powierzchnię okien w swoim domu.

Na pozytywne działanie światła dziennego zwraca uwagę także dr Paweł Opatczyk, specjalista medycyny rodzinnej z Centrum Medycznego ENEL-MED – Lepsze samopoczucie, poprawa nastroju, redukcja objawów depresji, korzystne oddziaływanie na wzrok – to efekty wpływu światła naturalnego na ludzki organizm. Dlatego powinniśmy dbać o zapewnienie jak najlepszego dostępu do naturalnego światła w naszych domach – komentuje.

Skutki niewłaściwego klimatu w pomieszczeniach
Niewłaściwy klimat wewnątrz budynków z niewystarczającą ilością światła dziennego i świeżego powietrza wiąże się z licznymi konsekwencjami, które wpływają na zdrowie i samopoczucie (1):
- ryzyko chorób związanych z wilgotnością powietrza, takich jak: astma, alergie, kaszel czy chrapanie,
- ryzyko Syndromu Chorego Budynku (SBS) skutkującego chorobami somatycznymi,
- ryzyko Sezonowych Zaburzeń Afektywnych (SAD), czyli tzw. „depresji sezonowej”,
- obniżenie poziomu zdrowia psychicznego i wydolności umysłowej,
- zmniejszona zdolność do nauki,
- obniżona produktywność.

1 Źródło: VELUX Daylight, Energy and Indoor Climate Basic Book, 2nd edition June 2010.
2 Badanie: „Znaczenie zdrowotne światła dziennego w domu w świadomości Polaków” zostało przeprowadzone przez PBS na zlecenie firmy VELUX, w ramach ogólnopolskiego badania Omnibus przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18 lat i więcej (n=ok.1000).
Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich CAPI w dniach 02-04.08.2013 roku.

dr Richard Hobday: autorytet naukowy w dziedzinie badania wpływu światła słonecznego na zdrowie i życie ludzi w budynkach, członek International Light Association, autor publikacji: The Healing Sun: Sunlight and Health in the 21st Century (2000), oraz The Light Revolution: Health Architecture and the Sun (2006).


Źródło: Komunikado PR
Foto (c): Velux