wtorek, 19 marca 2013

Jak wybrać właściwy system rolet?

Roleta podtynkowa
Wybór właściwego systemu rolet zewnętrznych nie jest sprawą prostą. Większość z nas poszukuje na ten temat informacji w sieci bądź w punkcie sprzedaży. Niestety często można trafić na mało fachowe porady. W niniejszym tekście wraz z firmą VERTEX S.A. postaramy się przybliżyć tematykę rolet zewnętrznych i ułatwić dokonanie właściwego wyboru.

Firma Vertex jest producentem rolet we wszystkich wymienionych poniżej systemach i w przeciwieństwie do poszczególnych systemodawców, nie mamy żadnego interesu aby jedno rozwiązanie promować a inne nie. W artykule postaramy się również przybliżyć kwestię automatycznego sterowania roletami.

Roleta zewnętrzna składa się ze skrzynki, pancerza, prowadnic i napędu. Są to najważniejsze elementy składowe rolet z punktu widzenia użytkownika końcowego. Im wyższa roleta tym większa skrzynka. Zwykle okna w budynku maja tą samą wielkość skrzynek za wyjątkiem drzwi balkonowych czy tarasowych. Wielkość skrzynki jest zdeterminowana również przez szerokość rolety i konieczność zastosowania większych profili pancerza np. duże wyjścia tarasowe.

Obecnie na rynku dostępne są cztery systemy rolet zewnętrznych. Trzy instalowane na etapie budowy lub remontu:
1. RKS – rolo kaseta styropianowa – instalowana na etapie wznoszenia murów kaseta, w której możemy schować pancerz rolety
2. Nadstawna - roleta zintegrowana z oknem – instalowana na etapie montażu okien – wymaga powiększonego otworu okiennego na etapie projektowania budynku. Roleta Nadstawna jako jedyna posiada skrzynkę oraz prowadnice PCV.
3. Podtynkowa – instalowana przed ociepleniem budynku. W zależności od grubości ocieplenia wymaga odpowiedniego przygotowania nadproża lub powiększenia otworu okiennego i zastosowania poszerzenia wysokości okna (najlepsza opcja).

Czwarty instalowany do wykończonego budynku zwany „Elewacyjnym”. W systemie tym mamy do wyboru skrzynki kwadratowe, ścięte pod kątem 45 stopni, półokrągłe i ćwierć okrągłe.
Systemy te możemy również podzielić na serwisowane od wewnątrz – RKS i Nadstawny
oraz z zewnątrz: Elewacyjny i Podtynkowy.

Każde z zaproponowanych powyżej rozwiązań ma swoje słabe i mocne strony. Najważniejszym elementem jest wybór właściwej firmy, która prawidłowo wykona montaż rolet i doradzi właściwe rozwiązanie.

RKS - system obecnie raczej mało popularny w Polsce. Aby go zastosować należy zamontować rolo kasety na etapie budowy tzn. musi być ujęty w projekcie budowlanym. Montaż tego typu rolet jest dwuetapowy. Drugim etapem jest montaż prowadnic, pancerza i klap rewizyjnych w trakcie montażu okien. Właściwy montaż systemu RKS jest najbardziej skomplikowany ze wszystkich montaży rolet zewnętrznych stąd jego niska popularność. Drugim, równie ważnym elementem jest kwestia uszczelnienia kasety od wewnątrz pomieszczenia. Bardzo często spotykamy użytkowników narzekających na przemarzanie kaset w związku z użyciem niewłaściwych materiałów do zamknięcia kasety bądź niefachowo wykonanej usługi. Trzecim najczęściej spotykanym problemem jest drżenie okna przy zamykaniu w przypadku szerokich rolet. Jest to efekt wynikający z braku zakotwienia okna w jego górnej części. Należy w tym przypadku zastosować odpowiednie konsole mocujące górną ramę okna z nadprożem. Fachowość montera jest w przypadku rolet RKS niezmiernie istotna.


Nadstawna – ten typ rolety jest polecany przede wszystkim przez producentów okien. Roleta może zostać zamontowana na oknie na budowie bądź przed wyjazdem na montaż. Montaż jest stosunkowo szybki i łatwy. Kaseta jest przymocowana do okna od góry za pomocą profilu adaptacyjnego, a prowadnice do ramy okna za pomocą odpowiednich wkrętów montażowych do prowadnic. Bardzo ważne jest odpowiednie kotwienie rolety do nadproża. Szczególnie w przypadku szerokich rolet. Brak kotwienia może objawiać się drżeniem okna w jego górnej części przy zamykaniu i otwieraniu. Nie wszystkie obecne na rynku systemy umożliwiają łatwe kotwienie rolet i najczęściej czynność ta jest pomijana przy montażu. Klapa rewizyjna rolety znajduje się w środku pomieszczenia od czoła bądź coraz częściej z dołu skrzynki. Należy pamiętać, że w jest to element widoczny od strony pomieszczenia. Drugą kwestią jest odpowiednie ocieplenie skrzynki. Każdy producent systemu podaje parametry przenikalności cieplnej, ale należy zwrócić uwagę na rodzaj ocieplenia oraz użyty do tego materiał. Należy sprawdzić zgodność dostarczonego produktu z tym, dla którego została wydana aprobata techniczna. Złe ocieplenie skrzynki może spowodować znaczne straty ciepła. W przypadku rolet nadstawnych za tą kwestię odpowiada producent rolet. Rolety zewnętrzne z wyglądu właściwie się nie różnią. Proszę jednak pamiętać, że mogą zostać wyprodukowane w garażu - z użyciem bądź nie - odpowiednich narzędzi, komponentów lub w wyspecjalizowanej fabryce, gdzie gwarancja produkcji zgodnie z technologią jest raczej pewna.


Podtynkowa – roleta podtynkowa jest „najmłodszym” systemem na rynku, ale bardzo szybko znalazła duże grono zwolenników. Może zostać zabudowana w ścianie tak jak RKS i Nadstawna, a równocześnie skrzynka rolety znajduje się na zewnątrz pomieszczenia. Również jej serwisowanie jest przeprowadzane z zewnątrz. Roleta podtynkowa jest instalowana po zamontowaniu okien a przed ociepleniem budynku. Może zostać zamontowana na murze budynku – w takim przypadku należy przewidzieć odpowiednią grubość ocieplenia w zależności od wielkości skrzynki, do przygotowanej wcześniej wnęki w nadprożu – należy pamiętać o ociepleniu powierzchni styku skrzynki z nadprożem, lub do poszerzenia okiennego – wymaga to odpowiedniego przygotowania otworu okiennego
oraz odpowiedniego montażu okien we wnęce okiennej tak, aby skrzynka została w całości przykryta ociepleniem bądź tynkiem. Z punktu widzenia ewentualnych problemów związanych z kotwieniem okna oraz przemarzaniem skrzynki roletowej jest to naszym zdaniem najlepszy system montowany na etapie budowy w polskim klimacie.


Elewacyjna – roleta zewnętrzna stosowana do istniejących budynków. Może zostać zamontowana na mur lub do wnęki. Montaż do wnęki zwykle pomniejsza światło okna. Jest za to szybszy i mniej skomplikowany. Prowadnice są wtedy przykręcane do ramy okiennej. Montaż rolety elewacyjnej na mur wymaga przygotowania podłączenia elektrycznego jeżeli roleta będzie sterowana silnikiem, bądź dokonania przewiertu przez mur lub ramę okienną przy sterowaniu ręcznym. Należy zwrócić uwagę przy montażu rolety na mur na właściwe uszczelnienie połączenia skrzynki z murem oraz zanitowanie prowadnic z boczkami. Wadą wystających skrzynek rolet elewacyjnych jest gromadzenie się kurzu
i brudu na skrzynce rolety oraz konieczność utrzymywania skrzynki w czystości. Kształt skrzynki rolety elewacyjnej zależy od gustu zamawiającego. Coraz większą popularność zdobywają skrzynki półokrągłe.


Podsumowując, wyprodukowana zgodnie z technologią i użyciu wysokiej jakości komponentów roleta zewnętrzna jest produktem właściwie bezawaryjnym i prawidłowo zamontowana posłuży wiele lat.

Więcej informacji na stronie: www.vertex.pl

Źródło: Vertex.pl
Redakcja dla potrzeb serwisu: www.okna-drzwi.info
Foto (c): Vertex S.A.