poniedziałek, 7 maja 2012

Dziewięć kroków do poprawnego montażu okien

O szczelności okna decydują nie tylko parametry techniczne, ale również właściwy montaż. Wykonany starannie, z zachowaniem prawidłowej techniki i kolejności prac, zredukuje powstawanie mostków termicznych oraz strat energii w budynku. Firma MS więcej niż OKNA za pomocą dziewięciu prostych kroków przedstawia jak powinny wyglądać poszczególne etapy.

Krok 1 Przygotowanie muru


Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie oczyścić mur z luźnych kawałków i kurzu, a w razie potrzeby zastosować podkład gruntujący. W zależności od sposobu montażu należy zamontować lub zdjąć listwę parapetową.Krok 2 Przygotowanie okna


Kotwy, dyble lub specjalne śruby do montażu okien muszą przenieść wszystkie obciążenia działające na okno, dlatego należy je rozmieścić na całym jego obwodzie w odstępach nie większych niż 70cm. Przykleić do okna taśmę paroprzepuszczalną od zewnątrz i paroszczelną od środka.


Krok 3 Umieszczenie ościeżnicy


Ramę okna należy umieścić w otworze w taki sposób, aby z każdej strony została zachowana odpowiednia szczelina dylatacyjna, z zachowaniem pionów i poziomów.
Krok 4 Sprawdzenie przekątnych


Ustawioną w murze ościeżnicę stabilizuje się przy pomocy klinów rozporowych i po ponownej kontroli poziomów i pionów sprawdza się przekątne, które powinny być równe.
Krok 5 Montaż mechaniczny


Jeżeli okno montowane jest na kotwy, należy pamiętać, aby każdą z nich przykręcić do muru dwoma kołkami rozporowymi lub specjalnymi śrubami. Przy montażu na dyble lub śruby samowiercące należy uszczelnić otwory w dolnym elemencie ramy.


Krok 6 Zwilżenie muru


Ponieważ pianka montażowa twardnieje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, zaleca się, aby przed jej nałożeniem zwilżyć mur wodą np. przy pomocy spryskiwacza.
Krok 7 Nakładanie piany


Przestrzeń między ościeżnicą a murem należy wypełnić pianą nakładając ją od dołu do góry, prowadząc pistolet lekko zygzakowatym ruchem. Po zastygnięciu piany jej nadmiar należy odciąć.
Krok 8 Przyklejanie taśmy paroszczelnej


Drugi koniec przyklejonej wcześniej do okna taśmy paroszczelnej należy przymocować do muru w taki sposób, aby zasłonić piankę. Zapobiegnie to przedostawaniu się wilgoci z pomieszczenia w spoinę, zawilgoceniu i zagrzybieniu ściany.Krok 9 Zawieszenie skrzydeł


Do tak przygotowanej ramy można wstawić skrzydła, sprawdzić ich funkcjonowanie, a w razie konieczności wyregulować. Jeżeli regulację podczas montażu wykona się przez przedystansowanie szyby, wówczas okucia pozostaną w położeniu fabrycznym. Dzięki temu podczas wieloletniej eksploatacji okna do wykorzystania pozostanie cały zakres regulacji okuć.

Źródło: Agencja inPlusPR.pl
Redakcja dla potrzeb serwisu: www.okna-drzwi.info
Foto (c): MS więcej niż OKNA

MS więcej niż OKNA to lider pośród polskich producentów okien i drzwi oraz jedna z najlepiej rozpoznawalnych marek na rynku.