wtorek, 28 czerwca 2011

Mistrzowie Montażu

21 czerwca 2011 roku w Hotelu MDM w Warszawie, odbyła się konferencja: „Najczęstsze błędy w montażach i ich wpływ na funkcjonalność okien”. Prezentacje przygotowali przedstawiciele ITB, którzy na co dzień zajmują się ekspertyzami montażowymi.

Technika okienna zmieniła się w ciągu ostatnich lat znacząco. Najlepiej świadczy o tym postęp w podnoszeniu najważniejszego jej parametru: współczynnika izolacyjności cieplnej (Uw). Przed laty akceptowany był on na poziomie Uw>3,0, w latach 90-tych standardem stał się współczynnik Uw<2,0, natomiast obecnie najbardziej pożądane przez inwestorów są okna o współczynniku Uw<1,0 (W/m2K). Taka zmiana oznacza, że przez okna z budynków ucieka obecnie trzykrotnie mniej energii grzewczej niż przed laty.

Jednak nawet najlepiej wykonane okna energooszczędne, mogą utracić swoje walory użytkowe przez niewłaściwie wykonany montaż. Zasady właściwego montażu okien znane są specjalistom, jednak w polskiej rzeczywistości zbyt często nie są znane montażystom, którym brakuje wykształcenia zawodowego, wiedzy i nadal niestety umiejętności.

Montaż i uszczelnienia na zapałkę

Ekspertyzy
Na zlecenie licznych niezadowolonych inwestorów, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie wykonał tysiące ekspertyz. Najczęściej dotyczyły one niewłaściwie wykonanych lub źle wbudowanych okien. Pracownik naukowy ITB - inż. Jerzy Płoński, (rzeczoznawca oraz biegły sądowy w zakresie techniki okiennej i techniki montażu), chrakteryzuje niektóre z napotkanych sytuacji natępująco:
- montażyści wstawiają okna w zbyt małe albo w zbyt duże otwory w murze;
- mocują okna bez kotew – jedynie na samą piankę;
- niewłaściwie używają kotew oraz dybli;
- nagminnie podpierają okna klinami, które finalnie są wyciągane aby zamontować parapet;
- nie uszczelniają szczeliny dolnej pod oknem;
- nie uszczelniają z należytą starannością szczeliny między murem a oknem;
- pianą zastępują wszelkie inne materiały budowlane;
- nie dbają o właściwy poziom progów okien i drzwi balkonowych;
- nie dbają o kolejność procesów budowlanych;
- akceptują widoczne gołym okiem wady wbudowywanych okien;
- akceptują bez zastrzeżeń bezmyślność inwestorów i projektantów.


Okno bez podparcia wisi w powietrzu

Następstwem tych sytuacji, wynikających najczęściej z braku wiedzy oraz umiejętności, bywa często zniszczenie okna, muru a także ich dysfunkcjonalność. Współczesne, szczelne okna nie sprzyjają swobodnej wentylacji pomieszczeń. Para wodna, która nie ucieka nieszczelnościami między ramą, a skrzydłem okna, próbuje znaleźć inną drogę. Często odpowiednią dla takiej „ucieczki” jest szczelina montażowa między murem a oknem, wypełniona najczęściej pianą montażową.
W okresie zimowym, dominują w tej przestrzeni niskie temperatury które sprzyjają wykraplaniu się pary wodnej, która się tam dostanie. Wykroplona para (woda) moczy piankę, a ta poddana temperaturom zimowym, tworzy mostek cieplny, który niweluje korzyści energetyczne powstałe w wyniku zastosowania lepszych pakietów szybowych w oknach energooszczędnych. Sutkiem tego zjawiska są zawilgocone ościeża, na których rozwijają się grzyby oraz pleśnie.


Pleśnie i zawilgocenia

Dobry montaż
Właściwy montaż nowoczesnych i ciepłych okien powinien być szczelny i opierać się na zasadzie „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”. Powinien tworzyć wokół pianki montażowej (warstwa izolacji cieplnej i akustycznej) dwie dodatkowe warstwy izolacyjne: paroizolacyjną i paroszczelną. Warstwa paroprzepuszczalna od zewnątrz, uniemożliwia wnikanie wody deszczowej do warstwy ocieplenia natomiast warstwa paroszczelna od środka zapobiega wnikaniu do pianki pary wodnej z pomieszczeń. Tylko trzywarstwowy sposób montażu okien jest poprawny we współczesnym budownictwie, a można go wykonać z zastosowaniem licznych materiałów izolacyjnych, niekoniecznie tych najdroższych.

Tematyka nowoczesnych technik montażu stolarki otworowej, praktycznie nie istnieje w polskim systemie edukacyjnym i to zarówno na poziomie budowlanych szkół zawodowych, jak również w kształceniu kadr inżynierów budowlanych czy też projektantów budynków. Jedynym źródłem wiedzy dla tych grup zawodowych są instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, sporadycznie wydawnictwa zagraniczne oraz ułomne Instrukcje Montażowe producentów okien oraz systemodawców profili PVC. Obecnie grupa wiodących firm branży okienno - fasadowej, podejmuje się finansowania systematycznego kształcenia oraz weryfikacji umiejętności ekip montażowych. Przybiera ono formę programu edukacyjnego: „Mistrzowie Montażu”, a pierwszym jego przejawem będzie wydanie Poradnika Montażysty Okien oraz wrześniowy Ogólnopolski Turniej Mistrzów Montażu w Warszawie.

Zainteresowani tematyką poprawnego montażu stolarki budowlanej zapraszani są do kontaktu z sekretariatem Programu, który prowadzi Pani Agnieszka Niedbała, tel. 504 315 106.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Mistrzowie Montaży” to inicjatywa Centrum Analiz Branżowych z Warszawy, której patronuje Związek Polskie Okna i Drzwi oraz Instytut Techniki Budowlanej w Waszawie. Jako Partnerów merytorycznych zaproszono firmy: Drutex SA (okna), G-U Polska (okucia), a także innych wiodących dostawców. Lista Partnerów programu jest wciąż otwarta.

Źródło: Centrum Analiz Branżowych
Bieżące informacje o turnieju znajdą Państwo na blogu:
http://monter.blokno.net/?month=6&year=2011#324