wtorek, 19 kwietnia 2011

Sposoby firmy DAKO na walkę z wilgocią i wodą.


Firma DAKO nie uratuje nas przed oblaniem wodą w Śmigusa-dyngusa, natomiast na wilgoć oraz w pomieszczeniach ma swoje sposoby.

Jedną z przyczyn zbytniego zawilgocenia pomieszczeń, które często objawia się pojawieniem grzybów i pleśni – jest brak właściwej wentylacji. Szczelność okien jest co prawda zaletą w przypadku budynków pasywnych, jednak w wielu sytuacjach warto zadbać o właściwą wymianę powietrza.

Zrealizowaniu tego celu służą dwa dostępne w DAKO modele nawiewników. Jeden z nich uzależnia poziom wentylacji od różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem pomieszczenia a otoczeniem – co zapewnia ciągłą wymianę powietrza, niezależnie od wiatrów i chłodu. Pozwala rówenież na ręczne regulowanie poziomu wentylacji, a także całkowite zamknięcie nawiewnika.

Drugi z systemów reaguje natomiast na poziom wilgotności względnej w pomieszczeniach, optymalizując strumień powietrza w zależności od potrzeb. Wyposażony jest w blokadę minimalizującą dopływ powietrza z zewnątrz. Istnieje możliwość instalacji w już zamontowanych oknach.

Niezależnie od typu nawiewnika trzeba pamiętać, że do jego sprawnego działania niezbędna jest sprawna wentylacja grawitacyjna. Ważny jest również dobór nawiewników odpowiednich dla rodzaju pomieszczeń, oraz ich fachowy montaż. Instalacja nawiewników jest wykluczona jeśli funkcjonuje już wymuszona wentylacja pomieszczeń.

Warto przypomnieć, że inne rozwiązanie pozwalające redukować wilgoć – mikrowentylacja – jest montowane w oknach firmy DAKO w standardzie. Pozwala ona na niewielkie rozszczelnienie okien poprzez ustawienie klamki w odpowiednim położeniu.

Woda może także dać się nam we znaki, jeśli przedostaje się do wnętrza podczas opadów. „Przeciekaniu” okien zapobiegają uszczelki montowane w profilach wszystkich serii okien. W nagrodzonych znakiem VIP energooszczędnych oknach DAKO TERMIX są aż trzy uszczelki chroniące przed wodą.

Dodatkowym zabezpieczeniem chroniącym przed wodą jest okapnik. Okapnik na skrzydle zamontowany jest we wszystkich oknach aluminiowych, a opcjonalnie w oknach PVC. W stolarce drewnianej okapnik osadzony jest zawsze na ramie okna.

Właściwą szczelność stolarki zapewniają także okucia gwarantujące odpowiedni docisk skrzydła do ramy okiennej. Wszystkie okucia stosowane w DAKO spełniają ten wymóg. Wybrane konstrukcje posiadają bardzo wysoką klasę szczelności na przenikanie wody opadowej E750 (zgodnie z normą EN-PN 14351).

Więcej informacji na temat znajduje się na stronie www.dako.eu.